ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ НАПЛАВНИХ МОСТІВ

Автор(и)

  • KIM SOLDATOV Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • YURI GORBATYUK Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40780

Ключові слова:

понтон, пластиковий понтон, наплавні мости, наскрізні двотаври, конструктивні форми

Анотація

Мета. Метою даної роботи є удосконалення конструкції наплавних мостів з метою придатності їх для пропуску сучасних навантажень та застосування нових матеріалів і конструктивних форм. Методика. Для
дослідження прийнята методика аналізу існуючих навантажень, технологій, матеріалів та форм. Результати. На основі аналізу даних запропоновано застосування нових полегшених матеріалів, сучасних
конструктивних форм та показана придатність їх для пропуску сучасних навантажень. Наукова новизна. Новизна полягає в тому, що запропоновані нові конструкції понтонів та прогонових будов. Практична
значимість. Результати роботи можуть знайти застосування при проектуванні сучасних наплавних мостів на заміну застарілих НЖМ-56.

Біографії авторів

KIM SOLDATOV, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Мости»

YURI GORBATYUK, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Мости»

Посилання

Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 : пособие [Текст]. – Москва : Воениздат, 1997. – 344 с.

Бардась, С. О. Дослідження ефективності застосування наскрізних двотаврів для прогонових будов залізничних мостів [Текст] : магистерськая робота. – Днепропетровск, 2005.– 69 с.

Кручинкин, А. В. Сборно-разборные временные мосты [Текст] / А. В. Кручинкин. – Москва : Транспорт. – 1987. – 191 с.

СНиП ІІ-23-81 Часть II, Глава 23 Стальные конструкции [Текст]. – Взамен СНиП II-В.3-72; СНиП II-И.9-62; СН 376-67 ; Введен в действие 1982-01-01. – Москва : Центр. ин-т типового

проектир-я, 2011. – с. 170.

СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы [Текст]. – Введ. 1986-01.01. – Москва : Госстрой России, 2001. – 214 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.7. ВСН 136-78 Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов [Текст]. – Москва : Мин-

трансстрой, 1978. –300 с.

СТП 136-99 Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов. Нормы и правила [Текст]. – Москва : ОАО Гипротрансмост, 1999. – 300 с.

Державна спеціальна служба транспорту – історія і сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку [Текст] : Монографія колективу авторів / Наук. редактор доктор технічних наук, профе-

сор А. В. Радкевич. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2013. – 204 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-02

Номер

Розділ

Статті