ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕРІЗУ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ШАХТНОЇ ЗАТЯЖКИ

Автор(и)

  • KIM SOLDATOV Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • YURI ZAYAC Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40781

Ключові слова:

шахтна затяжка, залізобетонна затяжка, криволінійний брус, експеримент, зразок

Анотація

Мета. Досвід експлуатації різного типу шахтних затяжок свідчить про те, що більшість з них мають не достатню несучу здатність, тому основною метою даної роботи є конструювання та розрахунок затяжки, яка б була оптимальною з точки зору вартості та несучої здатності. Методика. Для дослідження вибрана експериментально-теоретична методика, яка ґрунтується на новій формі затяжки у вигляді криволінійного брусу, спеціальній методиці розрахунку та проведенні експериментів на зразках, які виготовлені на заводі мостових залізобетонних конструкцій з різними параметрами, як по бетонній суміші, так і по армуванню, що дає змогу виконати оптимізацію. Результати. Результати виконаних розрахунків, проведення випробувань на значній кількості зразків натуральної величини дали змогу рекомендувати конкретні типи оптимальних затяжок. Наукова новизна. В публікаціях у даному напрямку немає зразків подібних описаним вище. Сама конструкція є оптимальною як з точки зору міцності так і вартості. Практична значимість. Дану модель затяжки впроваджена для виготовлення на Павлоградському заводі залізобетонних конструкцій. У зрівнянні з прямолінійними аналогами вона має таку саму вартість, а несучу здатність на 50…100 % більшу та не має тенденції до раптового руйнування, що дуже важливо з точки зору безпеки.

Біографії авторів

KIM SOLDATOV, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Мости»

YURI ZAYAC, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Мости»

Посилання

Солдатов, К. И. Экспериментально - теоретическое исследование работы железобетонной шахтной затяжки [Текст] / К. И. Солдатов,

Ю. Л. Заяц, В. И. Сорока // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4. – С. 97-107.

Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений [Текст]: Учебник / А. Ф. Смирнов, В. Александров, Б. Я. Лащени-

ков, Н. Н. Шапошников. – Москва : Стройиздат, 1984. – 416 с.

Бронштейн, И. Н., Справочник по математике [Текст] / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – Москва : Наука, 1967. – 608 с.

Киселев, В. А. Строительная механика. Специальный курс (динамика и устойчивость сооружений) [Текст] / В. А. Киселев. – Москва : Издво литературы по строительству, 1969. – 431 с.

Снитко, Н. К. Строительная механика [Текст]: Учебник / Н. К. Снитко. – Москва : Высшая школа, 1972. – 486 с.

Колоушек, В. Динамика строительных конструкций [Текст] / В. Колоушек. – Москва : ‒ Изд-во литературы по строительству, 1965. –

с.

Громыко, А. О. Механика сплошной среды. Криволинейные брусья, пластины и оболочки [Текст]: Курс лекций / А. О. Громыко,

О. В. Громыко. – Минск : БГУ, 2005. – 364 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-02

Номер

Розділ

Статті