DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40781

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕРІЗУ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ШАХТНОЇ ЗАТЯЖКИ

KIM SOLDATOV, YURI ZAYAC

Анотація


Мета. Досвід експлуатації різного типу шахтних затяжок свідчить про те, що більшість з них мають не достатню несучу здатність, тому основною метою даної роботи є конструювання та розрахунок затяжки, яка б була оптимальною з точки зору вартості та несучої здатності. Методика. Для дослідження вибрана експериментально-теоретична методика, яка ґрунтується на новій формі затяжки у вигляді криволінійного брусу, спеціальній методиці розрахунку та проведенні експериментів на зразках, які виготовлені на заводі мостових залізобетонних конструкцій з різними параметрами, як по бетонній суміші, так і по армуванню, що дає змогу виконати оптимізацію. Результати. Результати виконаних розрахунків, проведення випробувань на значній кількості зразків натуральної величини дали змогу рекомендувати конкретні типи оптимальних затяжок. Наукова новизна. В публікаціях у даному напрямку немає зразків подібних описаним вище. Сама конструкція є оптимальною як з точки зору міцності так і вартості. Практична значимість. Дану модель затяжки впроваджена для виготовлення на Павлоградському заводі залізобетонних конструкцій. У зрівнянні з прямолінійними аналогами вона має таку саму вартість, а несучу здатність на 50…100 % більшу та не має тенденції до раптового руйнування, що дуже важливо з точки зору безпеки.

Ключові слова


шахтна затяжка; залізобетонна затяжка; криволінійний брус; експеримент; зразок

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Солдатов, К. И. Экспериментально - теоретическое исследование работы железобетонной шахтной затяжки [Текст] / К. И. Солдатов,

Ю. Л. Заяц, В. И. Сорока // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4. – С. 97-107.

Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений [Текст]: Учебник / А. Ф. Смирнов, В. Александров, Б. Я. Лащени-

ков, Н. Н. Шапошников. – Москва : Стройиздат, 1984. – 416 с.

Бронштейн, И. Н., Справочник по математике [Текст] / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – Москва : Наука, 1967. – 608 с.

Киселев, В. А. Строительная механика. Специальный курс (динамика и устойчивость сооружений) [Текст] / В. А. Киселев. – Москва : Издво литературы по строительству, 1969. – 431 с.

Снитко, Н. К. Строительная механика [Текст]: Учебник / Н. К. Снитко. – Москва : Высшая школа, 1972. – 486 с.

Колоушек, В. Динамика строительных конструкций [Текст] / В. Колоушек. – Москва : ‒ Изд-во литературы по строительству, 1965. –

с.

Громыко, А. О. Механика сплошной среды. Криволинейные брусья, пластины и оболочки [Текст]: Курс лекций / А. О. Громыко,

О. В. Громыко. – Минск : БГУ, 2005. – 364 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)