DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40800

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КОНСТРУКЦІЙ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ЕСТАКАДИ

P STASHYK, R POLYUGA, А Р БУГЕРА, А В ТАНСЬКИЙ

Анотація


Мета. Визначення фактичного напружено-деформованого стану прогонових будов естакади нової конструкції, оцінка їх жорсткості та вантажопідйомності. Методика. Натурні вишукування. Результати.
Випробування показали, що збудована сталезалізобетонна естакада індивідуальної конструкції здатна сприймати проектні навантаження А-11 і НК-80. Наукова новизна. Випробування моста, проведені з використанням методу акустичної емісії показали, що при випробувальному навантаженні в ньому не виникають дефекти, розвиток яких є небезпечним для конструкцій прогонових будов моста. Практична
значимість. Задовільна збіжність теоретичних та експериментальних результатів свідчать про достовірність виконаних розрахунків прогонової будови моста.

Ключові слова


обстеження і випробування моста; динамічні характеристики; акустична емісія; випробувальне навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Bien, J. Dynamic load tests in bridge management [Text] / J. Bien, J. Krzyzanowski, P. Rawa, J. Zwolski // 9-th Int.Bridge management Conf.

(April 28-30, 2003, Orlando, USA).-IBMC03-20. – 18 p.

Мости: конструкції та надійність [Текст] / Й. Й. Лучко, П. М. Коваль, М. М. Корнієв та ін. – Львів : Каменяр, 2005. – 989 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування [Текст]. – Чинні від 2010-03-01. – Київ : Мін регіон буд. України, 2009. – 42 с.

Филоненко, С. Ф. Акустическая эмиссия. Измерение, контроль, диагностика [Текст] / С. Ф. Филоненко. – Киев : Изд-во КМУГА,

– 305 с.

Метод акустико-емісійного діагностування технічного стану мостів при статичних випробуваннях МВВ 218-03450778-240-2004

[чинний від 01.01.2005]. Укравтодор, 2004. – 23 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)