ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ І ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРОЛЬОТНИХ БУДОВ ПІШОХІДНИХ МОСТІВ НОВОГО ТИПУ

Автор(и)

  • V S SHMUKLER Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
  • S N KRASNOV Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • E S KRASNOVA Харківський національний автомобільно-дорожній університет

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40806

Ключові слова:

пішохідний міст, прогонова будова, частота власних коливань, випробування, напру- жено-деформований стан

Анотація

Мета. Підвищення надійності несучої здатності при динамічному впливі конструкцій сталезалізобетонних прольотних будов пішохідних мостів нового типу, створених на основі експлуатації та розвитку методів
раціоналізації і управління їх параметрами. Методика. Для досягнення поставленої мети створені нові конструктивні системи прольотних будов пішохідних мостів, побудовані теоретичні моделі, що імітують напружено-деформований стан прольотної будови мосту з урахуванням специфіки динамічних впливів та проведені експериментально-теоретичні дослідження запропонованої конструкції. Результати. Аналіз проведених досліджень свідчить про те, що період власних коливань структури не попадає в заборонений для пішохідних мостів діапазон 0,45…0,6; і, як наслідок, несуча здатність розглянутої системи достатня для сприйняття розрахункових навантажень. Наукова новизна. Здобули подальшого розвитку принципи і критерії, які зумовлюють раціональну топологію прольотної будови пішохідного мосту, у вигляді просторової стрижневої системи із залізобетонною плитою верхнього поясу (настил) та вдосконалено формування набору і послідовності процедур для скінченно-елементного моделювання напружено-деформованого стану сталезалізобетонних прольотних будов пішохідних мостів, включаючи облік нелінійності деформування конс-
трукційних матеріалів, які дозволили підвищити частку ресурсу конструктиву, що йде на сприйняття корисного навантаження. Практична значимість. Створена методика проектування сталезалізобетонних прольотних будов пішохідних мостів, техніко-економічні показники яких відрізняються високою
конкурентоспроможністю.

Біографії авторів

V S SHMUKLER, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Каф. «Будівельні конструкції»

S N KRASNOV, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Каф. «Мости, конструкції та будівельна механіка»

E S KRASNOVA, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Каф. «Мости, конструкції та будівельна механіка»

Посилання

Банах, В. А. Моделирование работы строительных конструкций эксплуатируемых зданий при передаче динамических воздействий через грунтовый массив [Текст] / В. А. Банах // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2011. – Вип. 39. – С. 18–22.

Васильков, Г. В. Эволюционные задачи строительной механики. Синергетическая парадигма [Текст] / Г. В. Васильков. – Ростов-на-Дону : Инфосервис, 2003.

Ефимов, П. П. Проектирование мостов [Текст] / П. П. Ефимов. – Омск : ООО«Дантєя», 2006. – 111 с.

Кожушко, В. П. Применение профнастила при реконструкции и ремонте малых мостов [Текст] / В. П. Кожушко, С. Н. Краснов, Е. С Краснова// Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп.

ім. акад. В.Лазаряна, 2011. – Вип. 39. – С. 83-86.

Мости: Конструкції та надійність : підручник / Й. Й. Лучко, П. М. Коваль, А. І. Лантух-Лященко та ін. ; за ред. В. В. Панасюка і

Й. Й. Лучка. – Львів : Каменяр, 2005. – 989 с.

Пат. 82094 Україна, МПК E 04D 3/24. Метало-бетонне просторове перекриття [Текст] / Шмуклер В. С., Краснов С. М., Краснова К. С., Карякін І. А. ; заявник и патентовласник Шмуклер В. С. – № u201214441; заява 17.12.12; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14.

Сємко, О. В. Імовірнісні аспекти розрахунку стале залізобетонних конструкцій [Текст] / О. В. Сємко – Полтава, 2004. – 309 с.

ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування [Текст]. – Чинні від 2009-11-11. – Київ : Мін регіон буд. України, 2009. – 73 с.

Стороженко, Л. І. Створення нових типів сталезалізобетонних конструкцій [Текст] // Сталезалізобетонні конструкції : зб. наук. статей. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 9. – С. 175-180.

Шмуклер, В. С. Каркасные системы облегченного типа [Текст] / В. С. Шмуклер, Ю. А. Климов, Н. П. Буряк. – Харьков : Золотые страницы, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-400-117-2.

Шмуклер, В. С. Экспериментальные исследования пролетного строения пешеходного моста нового типа [Текст] / В. С. Шмуклер, Е. С. Краснова, С. Н. Краснов // Вестник Харьковского

национального автомобильно-дорожного университета. – Харьков : 2012. – Вип. 58. – С. 70-77.

Chris, P. Lightweight Concrete Precast Bridge Deck Panels Reinforced with Glass Fiber-Reinforced Polymer Bars [Tеxt] / Chris P. Pantelides, Ruifen Liu, Lawrence D. Reaveley // ACI Structural journal. – USA, American Concrete Institute, November-December 2012. – Р. 879-888.

De Silva, S. Vibration characteristics of concretesteel composite floor structures [Tеxt] // ACI Structural Journal [De Silva, S., Thambiratham, D.P ] – USA, November–December 2011. – Vol. 108, No. 6.

Edalatmanesh, R. Behavior of externally restrained non-composite concrete bridge deck panels [Tеxt] / Edalatmanesh, R., Newhook, J. P. // USA, ACI Structural Journal / March-April 2012/ Vol. 109,

No. 2.

Shmukler,V. S. Rationalization Criteria of Structure’s Parameters [Tеxt] / V. S. Shmukler, FeirushaS. H. Kakshar, Beregna K.V. Ismail

Vassim // Zanco Journal for Pure and Applied Sciences, No.6, Volume 22. – Salahaddin University – Hawler, Iraqi Kurdistan Region, 2010. – P. 56-64.

Shmukler, V. The forming of an efficient construction of a pedestrian bridge [Tеxt] / V. Shmukler, A. Kislov, E. Krasnova, E. Petrova //

Proceedings of the 15th Conference for Lithuania Junior Researchers science – future of lithufnia. – Vilnius, Lithuania, 2012. – Р. 250-254.

Young Hoon Kim. Bond Performance in Self – Consolidating Concrete Pretensioned Bridge Girdens [Tеxt] / Young Hoon Kim, David Trejo, Mary Beth D.Hueste. // ACI Structural journal. – USA,

American Concrete Institute, November-December 2012. – P. 755-765.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-07-02

Номер

Розділ

Статті