DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40926

МУЛЬТИПЕРСПЕКТИВНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОСТОВИХ СПОРУД

А BІLCHENKO, O KІSLOV

Анотація


Мета: У даній роботі розглянуто моделювання мультиперспективної моделі експлуатації мостових споруд, з підтримкою IT-системою. Може служити інструментом техніко-економічного розуміння можливих
змін в процесах експлуатації, викликаних певними подіями. Методика. Розрахунок ведеться за методикою, в якій інструменти моделювання зберігають моделі процесу у внутрішній базі даних і дозволяють розмістити створені моделі в ієрархічній структурі. Результати. На основі наведеного дослідження було визначено, що механізми конфігурації ґрунтуються на «включенні» або «виключенні», а також модифікації елементів мультиперспективних моделей. Наукова новизна. Доведено можливість використання IT-системи, при якій
можливе виконання різних операцій в рамках процесів, або можливе впровадження принципово нового порядку ведення операцій. Практична значимість. Вплив IT-системи на процеси експлуатації мостових споруд визначається її програмно-технічним забезпеченням, яке може бути абстраговано від конкретної ситуації, тому може служити інструментом техніко-економічного розуміння можливих змін в процесах експлуатації.

Ключові слова


мостова споруда; експлуатація; моделювання; мультиперспективна модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Матвеев, И. К. Модель формирования планов ремонта мостовых сооружений [Текст] / И. К. Матвеев, А. И. Половинкина, П. И. Се-

менов// Современные проблемы прикладной математики и математического моделирования: Материалы международной научной конференции. – Воронеж : ВГАСУ, 2005. – С. 38-45.

Матвеев, И. К. Модели управления эксплуатацией мостовых сооружений [Текст] : для канд. техн. наук: 05.13.06 / Матвеев Игорь Константинович; Воронежский гос. арх.-стр.ун-т. – Воронеж, 2006. – 138 с.

Беккер, Й. Менеджмент процессов [Текст] / Й. Беккер, Л. Вилков, В. Таратухин, М. Кучелер, М. Роземален. – Москва : Эксмо, 2008. – 103 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)