ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РЕМОНТІВ МОСТІВ

Автор(и)

  • L BODNAR ДП «ДерждорНДІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40929

Ключові слова:

оптимізація стратегії ремонтів мостів, генетичний алгоритм, автодорожні мости

Анотація

Мета. Науковий пошук моделі оптимізації життєвого циклу елементів автодорожніх мостів. Методика. Теоретичне вишукування. Результати. Розроблено генетичну модель оптимізації життєвого циклу. Наукова новизна. Вперше пропонується новітня генетична модель оптимізації в управлінні життєвим циклом моста. Практична значимість. Модель реалізовано в АЕСУМ для стратегічного планування експлуатації залізобетонних елементів автодорожніх мостів.

Посилання

Батищев, Д. И. Применение генетических алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации [Текст] / Д. И. Батищев, Е. А. Неймарк, Н. В. Старостин // Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Информационные технологии, компьютерное моделирование в прикладной математике». – Нижний Новгород, 2007. ‒ 85 с.

Боднар, Л. П. Модель обґрунтування стратегії ремонтів мостів [Текст] / Л. П. Боднар, О. П. Канін, Т. О. Халай // Вісник Національно-

го транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.1. – Київ : НТУ, 2012. – Випуск 26. – С. 47-52.

Боднар, Л. П. Теоретичні засади управління довговічністю автодорожніх мостів [Текст] / Л. П. Боднар // Автошляховик України – Київ, 2014. – № 4. – С. 37-40.

Боднар, Л. П. Управління утриманням елементів залізобетонних мостів на основі моделей нечіткої логіки [Текст] / Л. П. Боднар // Вісник Дніпропетровського національного університету за-

лізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 33. – С. 39-42.

Стариков, А. Генетические алгоритмы – математический аппарат / А. Стариков – Режим доступу: http://www.basegroup.ru/library/optimization/ga_math/

Генетические алгоритмы. Режим доступу: http://www.math.nsc.ru/AP/benchmarks/UFLP/uflp_ga.html

Дехтяр, А. С. Оптимальні терміни й об’єми ремонтів залізобетонних мостів [Текст] / А. С. Дехтяр // Зб. Діагностика, довговічність та

реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів, 2001. – Вип. 3. – C. 83-86.

Дехтяр, А. С. Планування експлуатації залізобетонних мостів [Текст] /А. С. Дехтяр // Зб. Наукових праць V Наукового міжнародного симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівель-

них матеріалів та конструкцій». – Львів, 2002. – № 5. – С. 162-168.

Дехтяр, А. С. Оптимальна експлуатація залізобетонних мостів [Текст] / А. С. Дехтяр // Системні методи керування, технології та організації виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів. – 2001. – Вип. 12. – С. 385-392.

Державний стандарт України ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

[Текст]. – Введено вперше; надано чинності 2009-11-11. – Київ : Мінрегіонбуд України, – 49 с.

Hearn, G Condition Data and Bridge Management System // Structural engineering international. – 1998, v.3, N8. – рр. 216 – 221.

Lauridsen, J. Creating a bridge management system / J. Lauridsen, J. Bjerrun, N. H. Andersen, B. Lassen // Structural engineering international. – 1998, v.3, N8. – рр. 216-221.

Liu Chunlu., Hammad Amin, ItonYoshito. Cost optimization of Bridge Decks Using Genetic Algorithm. [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://users.encs.concordia.ca/~hammad/papers/J11 .pdf

Maintenance optimization of infrastructure networks using genetic algorithms / G. Morcous, Z. Lounis, Automation in Construction 14 (2005), pp. 129-142.

Vesikari, E. 2004. Statistical Condition Management and Financial Optimisationin Lifetime Management of Structures. Part 1: Markov Chain Based Life Cycle Cost (LCC) Analysis. Part 2: Reference Structure Models for Prediction of Degradation. LIFECON Deliverable D2.2 Режим доступу: http://www.vtt.fi/rte/strat/projects/lifecon/

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-20

Номер

Розділ

Статті