DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40929

ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РЕМОНТІВ МОСТІВ

L BODNAR

Анотація


Мета. Науковий пошук моделі оптимізації життєвого циклу елементів автодорожніх мостів. Методика. Теоретичне вишукування. Результати. Розроблено генетичну модель оптимізації життєвого циклу. Наукова новизна. Вперше пропонується новітня генетична модель оптимізації в управлінні життєвим циклом моста. Практична значимість. Модель реалізовано в АЕСУМ для стратегічного планування експлуатації залізобетонних елементів автодорожніх мостів.

Ключові слова


оптимізація стратегії ремонтів мостів; генетичний алгоритм; автодорожні мости

Повний текст:

PDF

Посилання


Батищев, Д. И. Применение генетических алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации [Текст] / Д. И. Батищев, Е. А. Неймарк, Н. В. Старостин // Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Информационные технологии, компьютерное моделирование в прикладной математике». – Нижний Новгород, 2007. ‒ 85 с.

Боднар, Л. П. Модель обґрунтування стратегії ремонтів мостів [Текст] / Л. П. Боднар, О. П. Канін, Т. О. Халай // Вісник Національно-

го транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.1. – Київ : НТУ, 2012. – Випуск 26. – С. 47-52.

Боднар, Л. П. Теоретичні засади управління довговічністю автодорожніх мостів [Текст] / Л. П. Боднар // Автошляховик України – Київ, 2014. – № 4. – С. 37-40.

Боднар, Л. П. Управління утриманням елементів залізобетонних мостів на основі моделей нечіткої логіки [Текст] / Л. П. Боднар // Вісник Дніпропетровського національного університету за-

лізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 33. – С. 39-42.

Стариков, А. Генетические алгоритмы – математический аппарат / А. Стариков – Режим доступу: http://www.basegroup.ru/library/optimization/ga_math/

Генетические алгоритмы. Режим доступу: http://www.math.nsc.ru/AP/benchmarks/UFLP/uflp_ga.html

Дехтяр, А. С. Оптимальні терміни й об’єми ремонтів залізобетонних мостів [Текст] / А. С. Дехтяр // Зб. Діагностика, довговічність та

реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів, 2001. – Вип. 3. – C. 83-86.

Дехтяр, А. С. Планування експлуатації залізобетонних мостів [Текст] /А. С. Дехтяр // Зб. Наукових праць V Наукового міжнародного симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівель-

них матеріалів та конструкцій». – Львів, 2002. – № 5. – С. 162-168.

Дехтяр, А. С. Оптимальна експлуатація залізобетонних мостів [Текст] / А. С. Дехтяр // Системні методи керування, технології та організації виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів. – 2001. – Вип. 12. – С. 385-392.

Державний стандарт України ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

[Текст]. – Введено вперше; надано чинності 2009-11-11. – Київ : Мінрегіонбуд України, – 49 с.

Hearn, G Condition Data and Bridge Management System // Structural engineering international. – 1998, v.3, N8. – рр. 216 – 221.

Lauridsen, J. Creating a bridge management system / J. Lauridsen, J. Bjerrun, N. H. Andersen, B. Lassen // Structural engineering international. – 1998, v.3, N8. – рр. 216-221.

Liu Chunlu., Hammad Amin, ItonYoshito. Cost optimization of Bridge Decks Using Genetic Algorithm. [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://users.encs.concordia.ca/~hammad/papers/J11 .pdf

Maintenance optimization of infrastructure networks using genetic algorithms / G. Morcous, Z. Lounis, Automation in Construction 14 (2005), pp. 129-142.

Vesikari, E. 2004. Statistical Condition Management and Financial Optimisationin Lifetime Management of Structures. Part 1: Markov Chain Based Life Cycle Cost (LCC) Analysis. Part 2: Reference Structure Models for Prediction of Degradation. LIFECON Deliverable D2.2 Режим доступу: http://www.vtt.fi/rte/strat/projects/lifecon/
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)