DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41015

ДО ПИТАННЯ ДОПУСТИМОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ ПО НАПЛАВНИХ МОСТАХ

Y M GORBATYK, К I SOLDATOV, V E ARTYOMOW

Анотація


Мета. В публікації наведені результати розрахунків прогонових будов для наплавних мостів. Метою даного дослідження є визначення: максимально допустимої швидкості руху транспорту, яка не призводила б до появи наднормативних напружень і деформацій в конструкціях моста. Методика. В роботі використовується порівняльний метод, аналітичні методи розрахунку мостів, розрахунки на міцність, витривалість, максимальні дотичні напруження. Результати. Збільшення довжини понтону навіть на 1м. (з 10,5 до 11,5 м) супроводжується зниженням переміщень (та інших похідних параметрів напружено-деформованого стану) прогонової будови у 4, 7, 9 разів; за певних розмірів понтонів система значно втрачає стабільність у водному
середовищі; висота перерізу понтону не суттєво впливає на стан прогонової будови плавучої системи; швидкість течії водотоку суттєво впливає на напружено-деформований стан наплавного моста; аналіз фазових траєкторій свідчить, що коливання наплавного моста у водному середовищі мають періодичний, але не зовсім стабільний характер; Наукова новизна. Дослідження дозволяє зробити новий крок в детальному моделюванні роботи наплавного мосту з урахуванням швидкості руху тимчасового навантаження. Практична
значимість. Враховуючи те, що єдиного нормативного документу, який регламентував би порядок визначення швидкісних режимів руху залізничного і автомобільного транспорту по наплавних мостах в Україні, наразі не існує, публікація дає змогу зробити ряд висновків, що є універсальними для розрахунку допустимої швидкості руху по наплавних мостах.

Ключові слова


залізничні мости; наплавні мости; рух поїздів; прогонові будови; допустима швидкість; прогрес мостобудівництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов. ВСН 50-87 Мин. автомоб. дор. РСФСР

[Текст]. – Москва : Транспорт, 1988. – 133 с.

Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 [Текст] / Военное изд-во. – Москва, 1977. – 343 с.

Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] / Н. С. Бахвалов. – Москва : Бином, 2004. – 636 с.

Справочник по гидравлическим расчетам [Текст] / Под ред. П. Г. Киселева. – Москва : Энергия, 1972. – 312 с.

Гурвич, Я. А. Справочник молодого аппаратчика-химика [Текст] / Я. А. Гурвич. – Москва : Химия, 1991. – 256 с.

ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи [Текст]. – Чинні від 2010-03-01. – Київ : Мін регіон буд. України, 2009. – 66 с.

Інструкція з визначення умов пропуску рухомого складу по металевих та залізобетонних залізничних мостах: ЦП-0093 [Текст] / Гол. упр. кол. госп-ва Укрзалізниці. – Київ, 2002. – 301 с.

Національний стандарт України ДСТУ-НБ EN 1991-2:2010. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN

-2:2003) [Текст]. – Надано чинності 2013-07-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2003. − 217 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)