DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41196

РЕЗУЛЬТАТИ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОПОР ВИСЯЧОГО МОСТУ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯМ НДВ НАЙБІЛЬШЕ ПОШКОДЖЕНОЇ ОПОРИ

V. GRECHKO, О. GRECHKO

Анотація


Мета. У статті розглянуті результати натурних досліджень, виконаних в рамках підготовки паспорта технічного стану конструкцій залізобетонних опор висячого моста. Методика. Висячий міст запроектований інститутом «Гипротрансмост» і введений в експлуатацію 35 років тому. Міст складається з одного висячого прольоту довжиною 720 м і 10 залізобетонних опор. Наукова новизна. Виконано визначення напружено-деформованого стану найбільш пошкодженої опори. Результати. Розроблені рекомендації по відновленню експлуатаційної придатності пошкоджених конструкцій. Практична значимість. Результати досліджень будуть застосовані під час ремонту опор моста.

Ключові слова


технічний стан; залізобетонна опора моста; висячий міст; напружено-деформований стан; експлуатаційна придатність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування [Текст]. – Чинні від 2010-03-01. – Київ : Мін регіон буд. України, 2009. – 42 с.

Нормативные документы по вопросам обследования, паспортизации, безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений. – Киев : 2003.- 144 с.

Гречко, В. Ф. Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонной опоры висячего моста [Текст] / В. Ф. Гречко, О. В. Гречко, В. Н. Чирва, Е. В. Люльченко, О. Б. Настич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Будівництво : сьогодення та тенденції». – Кривий Ріг, 2012. – С. 3-9.

ДБН В.1.2-2:2006. «Навантаження і впливи» [Текст] : офіц. текст : за станом 1 січня 2007 р. – Київ : Мінбуд України, 2006. – 59 с.

ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. – Київ : Мінрегіонбуд України. 2009. – 30 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)