МАРКОВСЬКІ МОДЕЛІ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ В ОЦІНЦІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МОСТІВ

Автор(и)

  • A. DAVYDENKO Каф. «Мости та тунелі», Національний транспортний університет

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41204

Ключові слова:

деградація залізобетонних елементів, життєвий цикл елементів мостів, марковські моде- лі, інтенсивність відмови, остаточний ресурс елементів мостів

Анотація

Мета. Розробка марковських моделей накопичення пошкоджень для оцінки і прогнозування технічного стану автодорожніх залізобетонних мостів України. Методика. Теоретичне дослідження. Результати.
Отримані нові моделі оцінки і прогнозу технічного стану автодорожніх залізобетонних мостів. Наукова новизна. Вперше виконано узагальнення марковських моделей деградації, підкріплене статистичними даними історії експлуатації автодорожніх мостів України. Практичне значення. Отримані моделі являються практичним інструментом управління надійністю і ресурсом залізобетонних автодорожніх мостів.

Посилання

Боднар, Л. П. Програмний комплекс АЕСУМ: досвід впровадження, сучасний стан та напрями подальшого розвитку [Текст] / Л. П. Боднар, О. П. Канін, Л. Г. Панібратець // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – Харків, 2012. – Вип. 57. – C. 20–23.

Бородай, Д. И. Модель прогноза долговечности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов [Текст] / Д. И. Бородай // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна – Днепропетровск, 2010. – Вып. 33. – C. 43–48.

Бородай, Д. И. Прогноз долговечности типовых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов [Текст] / Д. И. Бородай // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры – Макеевка, 2011. – Вып. 87. – C. 169–176.

Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения [Текст] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров – Москва : Высш.

школа, 2000. – 383 с.

Давиденко, О. О. Аналіз довговічності автодорожніх мостів України [Текст] / О. О. Давиденко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Науково-технічні проблеми сучасного залізо-

бетону» – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 225–235.

Давиденко, О. О. Оцінка технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу автодорожніх мостів України [Текст] / О. О. Давиденко // Автошляховик України – Київ, 2014. – Вип. 237. –

С. 29–35.

Державний стандарт України ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

[Текст]. – Введено вперше; надано чинності 2009-11-11. – Київ : Мінрегіонбуд України, – 49 с.

Лантух-Лященко, А. И. К вопросу о «памяти» Марковской модели накопления повреждений [Текст] / А.И. Лантух-Лященко // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна – Днепропетровск, 2010. –

Вып. 33. – C. 150–155.

Лантух-Лященко, А. І. Марковські моделі деградації залізобетонних елементів мостів [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Промислове будівництво та інженерні споруди – Київ, 2009.

– Вип. 2. – C. 22–25.

Лантух-Лященко, А. І. Оцінка технічного стану транспортних споруд, що знаходяться в експлуатації [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Вісник Транспортної Академії України. – Київ, 1999. –

Вип. 3. – C. 59–63.

Лантух-Лященко, А. І. Уточнення оцінки експлуатаційного стану мостів [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Збірник. Дороги і мости. ДерждорНДІ – Київ, 2008. – Вип. 9. – C. 12–18.

Янчук, Л. Л. Обґрунтування моделі прогнозу життєвого циклу залізобетонних елементів мостового переходу [Текст] / Л. Л. Янчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – Львів, 2010. – Вип. 664. – C. 365–371.

Яцко, Ф. В. Довговічність захисного шару залізобетонних елементів мостів [Текст] / Ф. В. Яцко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені

академіка В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 33. – C. 190–196.

Яцко, Ф. В. Прогноз довговічності залізобетонних елементів мостів. Статистичний підхід [Текст] / Ф. В. Яцко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – Львів,

– Вип. 664. – C. 371–378.

Dan M. Frangopol. Reliability deterioration and lifetime maintenance cost optimization [Text] // ASRANet Conference, Glasgow, 2002.

Huang, R. Y. Estimation of bridge life cycle maintenance costs using reliability-based model [Text], ISARC 2010, 450 – 460.

M. J. Kallen & J. M. van Noortwijk. Statistical inference for Markov deterioration models of bridge conditions in the Netherlands, Life-Cycle Performance and Cost: Proceedings of the Third International

Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management [Text]. – London : Taylor & Francis (2006).

Sarja Asko & Erkki Vesikari. Life Cycle Management of Concrete Infrastructures for Improved Sustainability [Text] // Technical Research Centre of Finland. VTT Building Technology; from 01.01.2001 to 31.12.2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-26

Номер

Розділ

Статті