DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41417

ЦИКЛІЧНА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ ШПИЛЬОК КРІПЛЕННЯ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ

V. I. KIRYAN, V. V. KNYSH, S. O. SOLOVEI, G. O. LINNIK

Анотація


Мета. Для визначення умов використання приварної шпильки при будівництві та ремонті залізничних мостів провести комплекс відповідних досліджень. Методика. Дослідження визначення опору втомі зварних зразків зварних конструкцій здійснювалося шляхом їх втомних випробовувань при віднульовому циклічному розтягуванні. Для випробувань використані модельні зразки зварного з’єднання шпильки кріплення плит БМП з балкою таврового перерізу, а також виконано чисельний аналіз таких з’єднань. Результати. Приведені результати досліджень опору втомі нової конструкції кріплення залізобетонних плит безбаластного мостового полотна (БМП) залізничних мостів із застосуванням приварних шпильок. Наукова новизна. Показано,
що дана конструкція є перспективною, але її впровадження потребує удосконалення технології зварювання та використання нових матеріалів для прокладного шару при кріпленні плит БМП. Практична значимість. Встановлена циклічна довговічність зварних з’єднань шпильки із сталі 09Г2С з верхнім поясом таврової балки виготовленої з маловуглецевої сталі Ст3сп та низьколегованої сталі 09Г2С, які отримані дугоконтактним зварюванням.

Ключові слова


зварне з’єднання; шпилька кріплення плит БМП; опір втомі; випробовування на втому

Повний текст:

PDF

Посилання


Результати випробувань мостового переходу через ріку Нижня Терса на 251 км ПК6 (непарної колії) лінії Дніпропетровськ – Чаплине Придніпровської залізниці [Текст]. Мостовипробна станція ЦП. Київ, 2010.

Інструкція з укладання та експлуатації безбаластного мостового полотна (БМП) на залізобетонних плитах. Нормативно-технічне видання [Текст]. Київ, 2006. – 100 с.

Справочник по сопротивлению материалов [Текст] / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев. – Київ : Наук. думка, 1988. – 736 с.

Полимеркомпозиционный подстилающий слой под плитами безбалластного мостового полотна. Организация сотрудничества железных дорог. Памятка P 773-11 [Текст].

Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення досліджень роботи приварних шпильок кріплення безбаластного мостового полотна з урахуванням сумісності металу » [Текст].

Линник, Г. О. Експериментальні дослідження несучої здатності повздовжніх балок залежно від типу мостового полотна [Текст] / Г. О.

Линник, О. Л. Закора, В. В. Марочка // Зб. Теорія і практика будівництва. – Львів : НУЛП, 2010. – № 662. – с. 193-195.

Линник, Г. О. Дослідження місцевих деформацій бетонного прокладного шару при використанні мостового полотна на плитах БМП [Текст] / Г. О. Линник // Теорія і практика будівництва. –

Львів : НУЛП, 2013. – № 662. – с. 293-296.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)