DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41460

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ

SERGEY MYKYTENKO

Анотація


Мета. Застосування методів оптимізації до проектування монолітних безкапітельно-безбалкових залізобетонних каркасів із метою зменшення витрат арматурної сталі та бетону при їх будівництві.
Методика. Застосування безкапітельно-безбалкових залізобетонних каркасів є перспективним напрямом для забезпечення громадян доступним житлом. Раціональне проектування безкапітельно-безбалкових залізобетонних каркасів будівель пропонується здійснювати методами структурно-параметричної оптимізації та
дискретно-безперервного математичного програмування. Для вирішення поставленої задачі застосовуються методи умовної оптимізації. Результати. Розроблено алгоритм розрахунку каркасу багатоповерхової будівлі. Алгоритм реалізується доступними засобами та не потребує створення спеціальних комп’ютерних програм. Наукова новизна. Поєднання методів дискретної та безперервної оптимізації для розрахунку залізобетонних конструкцій. Практичне значення. Застосування методу дає змогу проектувати ефективні безка
пітельно-безбалкові залізобетонні каркаси для будівництва доступного житла.

Ключові слова


безкапітельно-безбалкове перекриття; залізобетонний каркас будівлі; доступне житло; структурно-параметрична оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Батищев, Д. И. Методы оптимального проектирования: учеб. пособие для вузов. [Текст] / Д. И. Батищев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 248 с.

Микитенко, С. М. Застосування оптимізаційних методів до розрахунку міцності залізобетонних елементів [Текст] / С. М. Микитенко // Мости та тунелі: терія, дослідження, практика: зб. на-

ук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 124-126.

Особливості конструктивної системи збірномонолітних каркасних багатоповерхових будівель під соціальне житло [Текст] / А. М. Павлі-

ков, В. А. Пашинський, С. М. Микитенко, М. М. Губій, Є. М. Бабич, Б. М. Петтер // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та

споруди: зб. наук. праць. – Вип. 20. – Рівне : НУВГП, 2009. –С. 390-395.

Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями [Текст] / Москва : НИИЖБ Госстроя Росии, 1993. – 45 с.

Семченков, А. С. Обоснование регионально-адаптируемой индустриальной универсальной строительной системы "РАДИУСС" // Бетон и железобетон. – 2008. – № 4. – С. 2-6.

Di Stasio, J. Flat Plate Rigid Frame Design Of Low Cost Housing Projects In Newark And Atlantic City / J. Di Stasio // N. J. Proc. American Concrete Institute. Vol. 37, 1941. –Р. 309-324.

Blakey, F. A. Towards an Australian structural form – the flat plate./ F. A. Blakey // Architecture in Australia. – Vol. 54, 1965. Р. 115-127.

Hadi, M. N A new formulation for the geometric layout optimisation of flat slab floor systems [Electronic resource] / M. N. Hadi, P. Sharafi, L. H. Teh //Australasian Structural Engineering Conference (ASEC 2012) p. 1-8. Australia: Engineers Australia. Access Mode : URL :http://ro.uow.edu.au/cgi/viewco ntent.cgi?article=3014&context=eispapers.

– Date of Access: 22 August 2014.

Patil, K .S. Minimum Cost Design of Reinforced Concrete Flat Slab [Текст]/ K. S. Patil, N. G. Gore, P .J. Salunke // International Journal of

Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-2, Issue-6, January 2014? рр 78-80.

Sahab, M. G. Sensitivity of the optimum design of reinforced concrete flat slab buildings to the unit cost components and characteristic material strengths [Текст] / M. G. Sahab // Asian Journal Of Civil Engineering (Building And Housing) Vol. 9, №. 5 (2008) P. 487-503.

Zandi, Y. Effect of Layout and Size Optimization Conditions in Architectural Design of Reinforced Concrete Flat Slab Buildings [Текст] /Y. Zandi, R. Naziri, R Hamedani // Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol 2 (5) April 2013: p. 62-68.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)