DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41540

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ПОРЯДКУ РОЗРОБКИ, УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ЗДАЧІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

P. O. PSHINKO, V. V. MAROCHKA, V. V. KOVALCHUK, I. V. KALASHNIKOV, А. V. GUMENYUK

Анотація


Мета. Дослідження стану питання розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію об’єктів будівництва при реконструкції, модернізації та капітальному ремонті лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що експлуатуються на залізницях України та визначення проблемних питань для наукових і проектних установ в даній галузі господарської діяльності. Методика. Проведення аналізу нормативної документації та законодавства України щодо питань
порядку оформлення, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України, в процесі розробки робочого проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області. Результати. В результаті аналізу нормативної документації, законодавства України та досвіду розробки і узгодження реаль-
ного проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області, встановлені недоліки законодавства України, що унеможливлюють виконання робіт з капітального ремонту лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту в стислі терміни і можуть призводити як до значних економічних збитків, так і безпосередньо впливати на безпеку руху залізничного транспорту. Наукова новизна. Встановлені перспективні напрямки науково-практичних досліджень, проведення яких дозволить удосконалити нормативну документацію та законодавство України, що регламентують порядок оформлення, складу, узгодження проектної документації на капітальний ремонт, отримання дозволів на виконання будівельних робіт та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути застосовані в наукових та проектних установах України під час розробки та корегування нормативної документації, що регламентує порядок розробки,
узгодження проектів будівництва, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту.

Ключові слова


реконструкція; капітальний ремонт; проектна документація; категорія складності; клас наслідків; нормативна документація; законодавство в галузі будівництва; дозвіл на будівельні роботи; здача об’єкта в експлуатацію; лінійний об’єкт інженерно-транспортно

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Чинні від 2012-07-01 [Текст]. – Київ : Мінірегіонбуд України, 2012. – 25 с.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Чинні від 2009-12-01 [Текст]. – Київ : Мінірегіонбуд України, 2009. – 36 с.

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва. Чинні від 2013-09-01 [Текст]. – Київ : Мінірегіонбуд України, 2013. – 41 с.

Постанова Кабінету міністрів України від 28.07.2013 № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» [Текст].

ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Чинні від 2004-04-01 [Текст]. – Київ : ДержбудУкраїни, 2004. – 21 с.

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 [Текст].

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р., № 461 [Текст].

Закон України від 18.01.2001 №557 «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [Текст].

Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність» [Текст].

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про відповідальність за порушення у сфері містобудування» [Текст].

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Зміна № 1 ДСТУ Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва. Чинні від 2014-05-12 [Текст]. – Київ : Мінірегіонбуд України, 2013. – 6 с.

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Чинні від 2014-10-01 [Текст]. – Київ : Мінірегіонбуд України, 2014. – 34 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)