АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИНАМІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ МОСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ «СПЕКТРУМ»

Автор(и)

  • V. P. REDCHENKO Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41594

Ключові слова:

міст, динамічні випробування, власні форми коливань, власні частоти

Анотація

Мета. Актуальним для мостів, що експлуатуються, є визначення фактичних параметрів власних форм коливань, які дозволяють ідентифікувати конструкцію як динамічну систему. Пропонується вказані параметри визначати за результатами динамічних випробувань проводячи їх аналіз в розробленій розрахунково-аналітичній системі «СпектрУМ». Методика. Визначення параметрів власних форм коливань виконується шляхом аналізу спектральних функцій вільних коливань конструкції. Тестування програми виконувалося як
на моделях із заданими параметрами власних коливань так і за результатами випробувань натурних об’єктів. Результати. Створено робочу версію програми «СпектрУМ», яка дозволяє проводити визначення частот, логарифмічних декрементів та нормалізованих ординат форм власних коливань прогонових будов мостів за
результатами аналізу віброграм їх вільних коливань. Наукова новизна. В програмі реалізовані удосконалені алгоритми спектрального аналізу, які дозволяють виконувати розрахунки у випадку згущення власних
частот, коли класичні алгоритми спектрального аналізу не працюють. Практична значимість. Втілення в практику розробленої програми дозволить більш точно визначати параметри власних форм коливань прогонових будов мостів, а, отже, і точніше визначати їх технічний стан.

Біографія автора

V. P. REDCHENKO, Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»

Дніпропетровський комплексний відділ

Посилання

ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування [Текст]. – Чинні від 2010-03-01. – Київ : Мін регіон буд. України, 2009. – 42 с.

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів [Текст]. – Чинний від 2013-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд, 2012. – 60 с.

Посібник до ДБН В.2.3-6:2010 «Мости та труби. Обстеження і випробування» [Текст]. – Київ : ДерждорНДІ, 2010. – 204 с.

Редченко, В. П. Ідентифікація лінійних динамічних систем шляхом аналізу їх вільних коливань [Текст] / В. П. Редченко // Мости та тунелі. Теорія, дослідження та практика. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 93-98.

Редченко, В. П. Про динамічний паспорт мосту / В. П. Редченко // Автошляховик України. – Київ : Грета, 2014. – № 2. – С. 38 – 42.

Редченко, В. П. Особливості застосування спектрального аналізу при дослідженні коливань будівельних конструкцій: [монографія] / В. П. Редченко // Дніпропетровськ, «Пороги», 2010. – 98 с. – ISBN 978-611-518-044-8.

Рекомендації з визначення натурних динамічних характеристик автодорожніх мостів: РВ.3.1-218-03450778-777. – Київ : Укравтодор, 2010. – 38 с. – (Відомчі норми Укравтодору).

Хавкін, О. К. Моніторинг будівельних конструкцій і застосування нових державних норм ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво в сейсмічних районах України» / О. К. Хавкін, Ю. І. Калюх, М. Г. Мар’єнков (та ін.) [Текст] // Будівельні конструкції : зб. наук. праць. – Київ : НДІБК,

– Вип. 69. – С. 26-44

Bendat, J. S. Engineering Applications of Correlation and Spectral Analysis [Текст]/ J. S. Bendat, A. G. Piersol. – New York : Wiley-

Interscience, 1993.– 458 p. Zhang, J. Challenges in experimental vibration analysis for structural identification and corresponding engineering strategies / J. Zhang, J. Prader, K. A. F. Moon [and oth.] [Текст] // International conference on experimental vibration

analysis for civil engineering structures: Procs. (Wroclav, Poland. Oct 14-16, 2009). – 2009. – p. 13-34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-29

Номер

Розділ

Статті