DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41595

АНАЛІЗ ПРИЧИН РОЗРИВУ ТЯГИ В МЕТАЛЕВІЙ ЕСТАКАДІ ЧЕРЕЗ ШЛЮЗИ ДНІПРОВСКОЇ ГЕС

B. D. SUKHORUKOV

Анотація


Мета. З’ясування причин обриву тяги та їх урахування при її відновленні. Методика. Для досягнення поставленої мети складена кінцево-елементна модель естакади. З використанням обчислювального комплексу «Ліра» побудовані лінії впливу поздовжніх зусиль, що виникають в ригелі і передаються на стояни. Результати. Отримано значення зусиль в тязі від різних факторів силового впливу на споруду, а саме: тимчасової рухомого навантаження, коливань температури і вітрового навантаження Проведено числовий аналіз значимості кожної з них. Наукова новизна. Запропоновано ефективний підхід до аналізу причин відмов в конструкціях мостів. Практична значимість. Визначено найбільш несприятливі поєднання умов, при яких в тязі виникають максимальні зусилля. Це дозволило намітити заходи по її відновленню і посиленню.

Ключові слова


естакада; ригель; температура; тимчасове навантаження; зусилля; тяга; лінія впливу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Индустриальное строительство мостов [Текст] / И. Ю. Баренбойм, М. Е. Карасик, В. И. Киреенко, Я. Д. Лившиц, Е. Н. Радзевич, И. А. Спитковский, Л. М. Тесленко, Г. Б. Фукс. – Київ : Будівельник, 1978. – 208 с.

Обследование и испытания автодорожного перехода по сооружениям ДнепроГЭС в г. Запорожье. Обследование и испытание эстакады через шлюзы: отчет о НИР [Текст] / ДИИТ; рук. Борщов В. И. – Днепропетровск, 1980. – 100 с. – Исполн. : Сухоруков Б. Д. и др. – № ГР 78072829. – Инв. № Б862384 01.ИЮЛ80.

Лантух-Лященко, А. И. ЛИРА. Программный комплекс для расчёта и проектирования конструкций: учебное пособие [Текст] / А. И. Лан-

тух-Лященко. – Киев, 2001. – 312 с.

Городецкий, А. С. Программный комплекс для расчёта и проектирования конструкций. Руководство пользователя. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.lira.com.ua.

Проведение комплекса работ по обследованию и испытанию конструкций автодорожного перехода Днепровской ГЭС. Испытания эстакады через шлюзы Днепровской ГЭС [Текст]: отчет о НИР / ДИИТ; рук. Марочка В. В. – Днепропетровск, 2013. – 125 с. – Исполн. : Сухоруков Б. Д. и др. – № ГР 0113U002081.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)