ПРАКТИЧНА ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ

Автор(и)

  • F. V. YATSKO Національний транспортний університет

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/41598

Ключові слова:

деградація захисного шару, корозія арматури, ресурс, життєвий цикл, характеристика безпеки

Анотація

Мета. Науковий пошук моделі прогнозу життєвого циклу елементів автодорожніх мостів. Методика. Теоретичне вишукування. Результати. Доведена принципова можливість використання розробленої моделі прогнозу ресурсу при проектування залізобетонних згинаних елементів на заданий термін служби. Наукова новизна. Вперше пропонується модель, призначена для прогнозування ресурсу елемента на всіх етапах життєвого циклу, починаючи з проектування. Практична значимість. Запропоновано практичну інженерну методику оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів в процесі проектування.

Біографія автора

F. V. YATSKO, Національний транспортний університет

Каф. «Мости та тунелі»

Посилання

Бородай, Д. И. Модель прогноза долговечности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов [Текст] / Д. И. Бородай // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 33. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпопетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.

акад. В. Лазаряна, 2010. – С. 43-48.

Бородай, Д. И. Прогноз долговечности типовых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов [Текст] / Д. И. Бородай // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Сучасні будівельні матеріали. – Вип. 1 (87). – 2011. – С. 169-176.

Гутман, Э. М. Механохимия металлов и защита от корозии [Текст] / Э. М. Гутман. – Москва : Металлургия, 1981. – 281 с.

Давиденко, О. О. Аналіз довговічності автодорожніх мостів України [Текст] / О. О. Давиденко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону». – Київ, 2013. – № 78. – том 2. – С. 225-235.

ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування [Текст]. – Чинні від 2009-11-11. – К. : Мін регіон буд. України, 2009. – 73 с.

Державний стандарт України ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 «Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів»

[Текст]. – Київ : Мінрегіонбуд України 2009. – 50 с.

ДСТУ-Н Б.В.1.3-23:2009 «Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів» [Текст]. – Київ : Мінрегіонбуд

України, 2009.

Лантух-Лященко, А. І. К вопросу определения граничного износа сталежелезобетонного пролетного строения автодорожного моста [Текст] / А. І. Лантух-Лященко, К. В. Медведев // Вестник Харковского национального автомобильно-дорожного университета. – Харьков : изд. ХНАДУ, 2012. – Вып. 58. – С. 90-95.

Лантух-Лященко, А. І. Оцінка технічного стану транспортних споруд, що знаходяться в експлуатації [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Вісник Транспортної Академії України. – Київ, 1999. –

№ 3 – С. 59-63.

Лантух-Лященко, А. І. Феноменологическая модель деградации элементов сооружений [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Труды международной научно-технической конференции

«Вычислительная механика деформируемого твердого тела». – Москва : МИИТ, 2006. – с. 259-265.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, Госстрой СССР [Текст]. – Москва : ЦИТП, 1985.

Янчук, Л. Л. Обґрунтування моделі прогнозу життєвого циклу залізобетонних елементів мостового переходу [Текст] / Л. Л. Янчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – № 664. – С. 365-371.

Яцко, Ф. В. Довговічність захисного шару залізобетонних елементів мостів [Текст] / Ф. В. Яцко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вид-во ДНУЗТ, 2010. – Вип. 33. – С. 190-196.

Яцко, Ф. В. Прогноз довговічності залізобетонних елементів мостів. Статистичний підхід. [Текст] / Ф. В. Яцко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів,

– № 664. – С. 371-378.

DuraCrete, Probabilistic Methods for Durability Design, Document BE95-1347/R0, The European Union – Brite EuRam III [Text], Contract BRPRCT95- 0132, Project BE95-1347, CUR, Gouda, 1999.

ISO 2394, 1998. General principles on reliability for structures. 2nd edn. Geneve, Switzerland: ISO [Text].

Reliability based Service Life Prediction of Concrete Bridge Superstructures [Text] // Proceeding EKO MOST 2006. Durable bridge structures in the environment, Kielce, 16-17 May 2006/ WARSZAWA 2006. – p. 255-261.

Takewaka, K. Quality and Cover Thickness of Concrete based on the Estimation of Chloride Penetration in Marine Environments [Текст] /

K. Takewaka, S. Mastumoto // ACI SP 109-17, American Concrete Institute, 1988. – pp. 381-400.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-28

Номер

Розділ

Статті