DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/49094

ВИКОРИСТАННЯ СКІНЧЕНО-ЕЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ПОЗДОВЖНІХ РЕБЕР ОРТОТРОПНОЇ ПЛИТИ В ПРОГОНОВІЙ БУДОВІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Pavlo Ovchinnikov, Sergey Kliuchnik

Анотація


Мета. Метою даного дослідження є встановлення причин викривлення поздовжніх ребер ортотропної плити коробчастої прогонової будови під залізничним навантаженням. Методика. Для розв’язання задачі використовувався метод скінчено-елементного моделювання. Розглянута реальна металева коробчаста прогонова будова встановлена на Дарницькому мостовому переході у м. Києві. Модель навантажена у відповідності до реальних навантажень, що обертаються на даній ділянці. Результати. В результаті моделювання отримано напружено-деформований стан балки для випадку втрати стійкості в одному з її ребер. На основі аналізу результатів встановлено, що застосована модель і варіант її завантаження, наближений до дійсного, не підтверджує припущення, що деформація поздовжніх ребер ортотропної плити металевої коробчастої прогонової будови відбулась в результаті втрати їх стійкості. Наукова новизна. Вперше виконано моделювання металевої коробчастої прогонової будови у відповідності до дійсних навантажень, та виконано порівняння отриманих результатів із встановленими дослідних шляхом. Практична значимість. Результати виконаного дослідження можуть бути застосовані при подальшій експлуатації металевих коробчастих прогонових будов Дарницького мостового переходу та при уточненні розрахунків даного типу конструкцій

Ключові слова


Дарницький міст; втрата стійкості; поздовжні ребра; ортотропна плита проїзду; метод скінчених елементів; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалов, Л. Н. Влияние отклонений от проектных решений в конструкции металлического пролётного строения на усталостную долговечность [Текст] / Л. Н. Беспалов, М. Г. Мальгин

Технічний звіт № 657 по науково-дослідній роботі «Обстеження та випробування залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у місті Києві відповідно до ДБН В.2.3-6-2009» [Текст] / ГНДЛ ШС ; Кер. Савчинський Б. В.; виконав. : Тарасенко В. П., Соломка В. І.; Попович М. М. та ін. – Д., 2012. – С. 25-102. – № ДР 0111U001534 – Інв. № 657.

Технічний звіт № 645 по науково-дослідній ро-боті «Обстеження та випробування залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у місті Києві відповідно до ДБН В.2.3-6-2009» [Текст] / ГНДЛ ШС ; Кер. Савчинський Б. В.; виконав. : Тарасенко В. П., Соломка В. І.; Попович М. М. та ін. – Д., 2012. – С. 14-49. – № ДР 0111U001534 – Інв. № 645.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – К. : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы [Текст]. – Введ. 1986-01.01. – М. : Госстрой России, 2001. – 214 с.

Ezgi Gunay Nonlinear buckling finite element analysis of stiffened B-Al plates [Текст] / Ezgi Gunay, Cevdet Aygun, Yunus Onur Yildiz // Transaction of nonferrous metals society of china – Changsha, 2014 – Vol. 24. – С. 20-28.

Tran, K. L. Buckling of stiffened curved panels under uniform axial compression [Текст] // K. L. Tran, C. Douthe, K. Sab, J. Dallot, L. Davaine // Journal of constructional steel research – 2014 – vol. 103. – p. 140-147 – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143974X1400193X.

Panda, S. K. Buckling of rectangular plates with boundary conditions loaded by non-uniform inplane loads [Текст] / S. K. Panda, L. S. Rama-chandra // International journal of Mechanical Sciences – 2010. – vol. 52 – p. 819-828 – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020740310000202
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)