DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66712

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КРИШКИ ЛЮКІВ ОГЛЯДОВИХ КОЛОДЯЗІВ

К. Soldatov, Y. Zayac

Анотація


Мета. Досвід експлуатації різного типу кришок люків з різноманітних матеріалів свідчить про те, що більшість з них мають не достатню несучу здатність, тому основною метою даної роботи є конструювання та розрахунок такої кришки люка, яка б була оптимальною з точки зору вартості та несучої здатності. Методика. Для дослідження вибрана експериментально-теоретична методика, яка ґрунтується на новій конструкції залізобетонної кришки люка, що запроектована за спеціальною методикою розрахунку та проведенні експериментів на зразках, які виготовлені на заводі мостових залізобетонних конструкцій з різними параметрами, як по бетонній суміші, так і по армуванню. Результати. Результати виконаних розрахунків, проведення випробувань на трьох зразках натуральної величини підтвердили, що даний тип кришки люка має більшу несучу здатність у порівнянні з аналогічними зразками з полімерних матеріалів. Наукова новизна. В публікаціях у даному напрямку немає зразків подібних описаним вище саме з конструкції. Сама конструкція та методика розрахунку є новою. Практична значимість. Дана конструкція кришки люка придатна для встановлення навіть у зонах високого навантаження. У порівнянні з аналогами з чавуну та полімерів вона є простою з точки зору виготовлення, а головне вона задовольняє вимогам безпечної експлуатації.

Ключові слова


оглядові колодязі; кришки люків; розрахунок; випробування

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

EN 124-1994. Liuky stichnykh i ohliadovykh kolodiaziv dlia avtomobilnykh i pishokhidnykh raioniv. Vymohy do konstruktsii, vyprobuvannia, markuvannia, kontrol yakosti [EN 124-1994. Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type testing, marking, quality control], 1994.

TU U 45.2-00292853-006-2003. Kryshky liukiv zalizobetonni dlia ohliadovykh kolodiaziv. Tekhnichni umovy [TU 45.2-00292853-006-2003. Manhole covers for concrete manholes. Specifications], 2003.

Rzhanitsyn A. R. Stroitelnaya mekhanika [Structural mechanics]. Moskow, Vyssh. Shkola Publ., 1982.

DSTU B. V.2.5-26-2005. Liuky ohliadovykh kolodiaziv i doshchopryimachi zlyvostichnykh kolodiaziv. Tekhnichni umovy [State Standard B. V.2.5-26-2005 Hatchways Storm-water inlets and manholes zlyvostichnyh wells. Specifications]. Kyiv, Derzhbud Ukrayiny Publ., 2005. 21 p.

DSTU B V.2.7-47-96. Betony. Metody vyznachennia morozostiikosti. Zahalni vymohy [State Standard B V.2.7-47-96. Concrete. Methods for determination of frost. General requirements]. Kyiv, Derzhpozhyvstandart Ukrayiny Publ., 1997. 15 p.

DSTU B V.2.7-48-96. Betony. Bazovyi (pershyi) metod vyznachennia morozostiikosti [State Standard B V.2.7-48-96. Concrete. The base (first) method for determining morozostiykosti]. Kyiv, Derzhpozhyvstandart Ukrayiny Publ., 1997. 8 p.

GOST 8829-94. Izdeliya stroitelnye zhelezobetonnye i betonnye zavodskogo izgotovleniya. Metody ispytaniy nagruzheniem. Pravila otsenki prochnosti, zhestkosti i treshchinostoykosti [State Standard 8829-94. Products for construction of reinforced concrete and concrete prefabrication. Methods of test for loading. Rules evaluate the strength, hardness and fracture toughness], Moskow, MNTKS Publ., 1994. 27 p.

GOST 12730.5-84. Betony. Metody opredeleniya vodonepronitsaemosti [State Standard12730.5-84. Concretes. Methods for determination of water resistance]. Moskow, Stardantinform Publ., 2007. 11 p.

GOST 13015.1-81. Konstruktsii i izdeliya betonnye i zhelezobetonnye sbornye [State Standard 13015.1-81. Designs and products, concrete and reinforced concrete prefabricated], Moskow, Goskomitet SSSR po delam stroitelstva Publ., 1981, 9 p.

GOST 13015.2-81. Konstruktsii i izdeliya betonnye i zhelezobetonnye sbornye. Markirovka [State Standard 13015.2-81. Designs and products, concrete and reinforced concrete prefabricated. Marking]. Moskow, Goskomitet SSSR po delam stroitelstva Publ., 1981. 8 p.

GOST 13015.3-81. Konstruktsii i izdeliya betonnye i zhelezobetonnye sbornye. Priemka. Dokument o kachestve [State Standard 13015.3-81. Designs and products, concrete and reinforced concrete prefabricated. Acceptance. the quality of paper], Moskow, Goskomitet SSSR po delam stroitelstva Publ., 1981. 3 p.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ГОСТ

EN 124-1994. Люки стічних і оглядових колодязів для автомобільних і пішохідних районів. Вимоги до конструкції, випробування, маркування, контроль якості [Текст]. – Надано чинності 1994-08-01.

ТУ У 45.2-00292853-006-2003. Кришки люків залізобетонні для оглядових колодязів. Технічні умови [Текст]. – Надано чинності 2003-06-04.

Ржаницын, А. Р. Строительная механика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. P. Ржаницын. ‒ Москва : Высш. школа, 1982. – 400 с.

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови [Текст]. – На заміну ГОСТ 3634-89, ГОСТ 26008-83 ; надано чинності 2005-20-07. – Київ : Держбуд України, 2005. – 21 с.

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. Загальні вимоги [Текст]. – Надано чинності 1997-04-01. – Київ : Держпоживстандарт України, 1997. – 15 с.

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостiйкостi [Текст]. – Надано чинності 1997-04-01. – Київ : Держпоживстандарт України, 1997. – 8 с.

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости [Текст]. – Введ. 1998-01-01. – МНТКС, 1994. – 27 с.

ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости [Текст]. – Введ. 1985-07-01. – Москва : Стардантинформ , 2007. – 11 с.

ГОСТ 13015.1-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные [Текст]. – Введ. 1982-07-01. – Москва : Госкомитет СССР по делам строительства, 1981. – 9 с.

ГОСТ 13015.2-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка [Текст]. – Введ. 1982-07-01. – Москва : Госкомитет СССР по делам строительства, 1981. – 8 с.

ГОСТ 13015.3-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка. Документ о качестве [Текст]. – Введ. 1982-07-01. – Москва : Госкомитет СССР по делам строительства, 1981 – 3 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)