ЗАЛІЗОБЕТОННІ КРИШКИ ЛЮКІВ ОГЛЯДОВИХ КОЛОДЯЗІВ

Автор(и)

  • К. Soldatov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • Y. Zayac Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-9213-1790

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66712

Ключові слова:

оглядові колодязі, кришки люків, розрахунок, випробування

Анотація

Мета. Досвід експлуатації різного типу кришок люків з різноманітних матеріалів свідчить про те, що більшість з них мають не достатню несучу здатність, тому основною метою даної роботи є конструювання та розрахунок такої кришки люка, яка б була оптимальною з точки зору вартості та несучої здатності. Методика. Для дослідження вибрана експериментально-теоретична методика, яка ґрунтується на новій конструкції залізобетонної кришки люка, що запроектована за спеціальною методикою розрахунку та проведенні експериментів на зразках, які виготовлені на заводі мостових залізобетонних конструкцій з різними параметрами, як по бетонній суміші, так і по армуванню. Результати. Результати виконаних розрахунків, проведення випробувань на трьох зразках натуральної величини підтвердили, що даний тип кришки люка має більшу несучу здатність у порівнянні з аналогічними зразками з полімерних матеріалів. Наукова новизна. В публікаціях у даному напрямку немає зразків подібних описаним вище саме з конструкції. Сама конструкція та методика розрахунку є новою. Практична значимість. Дана конструкція кришки люка придатна для встановлення навіть у зонах високого навантаження. У порівнянні з аналогами з чавуну та полімерів вона є простою з точки зору виготовлення, а головне вона задовольняє вимогам безпечної експлуатації.

Біографії авторів

К. Soldatov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Мости», доцент, к.т.н.

Y. Zayac, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Безпека життєдіяльності», доцент, к.т.н.

Посилання

REFERENCES

EN 124-1994. Liuky stichnykh i ohliadovykh kolodiaziv dlia avtomobilnykh i pishokhidnykh raioniv. Vymohy do konstruktsii, vyprobuvannia, markuvannia, kontrol yakosti [EN 124-1994. Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type testing, marking, quality control], 1994.

TU U 45.2-00292853-006-2003. Kryshky liukiv zalizobetonni dlia ohliadovykh kolodiaziv. Tekhnichni umovy [TU 45.2-00292853-006-2003. Manhole covers for concrete manholes. Specifications], 2003.

Rzhanitsyn A. R. Stroitelnaya mekhanika [Structural mechanics]. Moskow, Vyssh. Shkola Publ., 1982.

DSTU B. V.2.5-26-2005. Liuky ohliadovykh kolodiaziv i doshchopryimachi zlyvostichnykh kolodiaziv. Tekhnichni umovy [State Standard B. V.2.5-26-2005 Hatchways Storm-water inlets and manholes zlyvostichnyh wells. Specifications]. Kyiv, Derzhbud Ukrayiny Publ., 2005. 21 p.

DSTU B V.2.7-47-96. Betony. Metody vyznachennia morozostiikosti. Zahalni vymohy [State Standard B V.2.7-47-96. Concrete. Methods for determination of frost. General requirements]. Kyiv, Derzhpozhyvstandart Ukrayiny Publ., 1997. 15 p.

DSTU B V.2.7-48-96. Betony. Bazovyi (pershyi) metod vyznachennia morozostiikosti [State Standard B V.2.7-48-96. Concrete. The base (first) method for determining morozostiykosti]. Kyiv, Derzhpozhyvstandart Ukrayiny Publ., 1997. 8 p.

GOST 8829-94. Izdeliya stroitelnye zhelezobetonnye i betonnye zavodskogo izgotovleniya. Metody ispytaniy nagruzheniem. Pravila otsenki prochnosti, zhestkosti i treshchinostoykosti [State Standard 8829-94. Products for construction of reinforced concrete and concrete prefabrication. Methods of test for loading. Rules evaluate the strength, hardness and fracture toughness], Moskow, MNTKS Publ., 1994. 27 p.

GOST 12730.5-84. Betony. Metody opredeleniya vodonepronitsaemosti [State Standard12730.5-84. Concretes. Methods for determination of water resistance]. Moskow, Stardantinform Publ., 2007. 11 p.

GOST 13015.1-81. Konstruktsii i izdeliya betonnye i zhelezobetonnye sbornye [State Standard 13015.1-81. Designs and products, concrete and reinforced concrete prefabricated], Moskow, Goskomitet SSSR po delam stroitelstva Publ., 1981, 9 p.

GOST 13015.2-81. Konstruktsii i izdeliya betonnye i zhelezobetonnye sbornye. Markirovka [State Standard 13015.2-81. Designs and products, concrete and reinforced concrete prefabricated. Marking]. Moskow, Goskomitet SSSR po delam stroitelstva Publ., 1981. 8 p.

GOST 13015.3-81. Konstruktsii i izdeliya betonnye i zhelezobetonnye sbornye. Priemka. Dokument o kachestve [State Standard 13015.3-81. Designs and products, concrete and reinforced concrete prefabricated. Acceptance. the quality of paper], Moskow, Goskomitet SSSR po delam stroitelstva Publ., 1981. 3 p.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ГОСТ

EN 124-1994. Люки стічних і оглядових колодязів для автомобільних і пішохідних районів. Вимоги до конструкції, випробування, маркування, контроль якості [Текст]. – Надано чинності 1994-08-01.

ТУ У 45.2-00292853-006-2003. Кришки люків залізобетонні для оглядових колодязів. Технічні умови [Текст]. – Надано чинності 2003-06-04.

Ржаницын, А. Р. Строительная механика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. P. Ржаницын. ‒ Москва : Высш. школа, 1982. – 400 с.

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови [Текст]. – На заміну ГОСТ 3634-89, ГОСТ 26008-83 ; надано чинності 2005-20-07. – Київ : Держбуд України, 2005. – 21 с.

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. Загальні вимоги [Текст]. – Надано чинності 1997-04-01. – Київ : Держпоживстандарт України, 1997. – 15 с.

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостiйкостi [Текст]. – Надано чинності 1997-04-01. – Київ : Держпоживстандарт України, 1997. – 8 с.

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости [Текст]. – Введ. 1998-01-01. – МНТКС, 1994. – 27 с.

ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости [Текст]. – Введ. 1985-07-01. – Москва : Стардантинформ , 2007. – 11 с.

ГОСТ 13015.1-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные [Текст]. – Введ. 1982-07-01. – Москва : Госкомитет СССР по делам строительства, 1981. – 9 с.

ГОСТ 13015.2-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка [Текст]. – Введ. 1982-07-01. – Москва : Госкомитет СССР по делам строительства, 1981. – 8 с.

ГОСТ 13015.3-81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка. Документ о качестве [Текст]. – Введ. 1982-07-01. – Москва : Госкомитет СССР по делам строительства, 1981 – 3 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті