ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ З ЇЗДОЮ ПОВЕРХУ ПРИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОМУ ОБПИРАННІ МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ВЕРХНІ ПОЯСИ ФЕРМ

Автор(и)

  • V. Solomka Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0003-0567-6483
  • V. Miroshnik Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-8115-0128
  • A. Pinchuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0003-1471-2407
  • V. Rykina Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-4274-3473

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66714

Ключові слова:

вантажопідйомність, клас елемента, клас навантаження, металеві прогонові будови із наскрізними фермами, безбаластне мостове полотно, ядровий момент

Анотація

Мета. Дослідження особливостей визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов з їздою поверху при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні пояси ферм методом класифікації. Методика. Визначення вантажопідйомності елементів верхніх поясів металевих наскрізних ферм виконано методом класифікації для прогонової будови, що знаходиться в експлуатації з 1903 року. Прогонова будова має нижні пояси ферм параболічного окреслення та трикутну решітку. Мостове полотно із плит БМП, які укладені безпосередньо на верхні пояси головних ферм. Така конструктивна особливість мостового полотна викликає у елементах верхнього поясу додатково зусилля місцевого згину. Комбінація зусиль врахована у формулах визначення допустимого тимчасового навантаження за двома методами. Перший варіант принципово відрізняється від визначення допустимого тимчасового навантаження для класичних ферм коефіцієнтом, що враховує вплив місцевого згину. За другим варіантом визначення допустимого тимчасового навантаження виконується за ядровими моментами. Також, для порівняння різниці у значеннях класів з урахуванням місцевого згину та без нього, наведений розрахунок за формулами визначення допустимого тимчасового навантаження для класичної ферми (вузлова передача тимчасового навантаження). Результати. При визначенні класів елементів найбільші значення отримані при розрахунку допустимого тимчасового навантаження за формулами для класичних ферм. Найменші ж класи отримані при розрахунку допустимого тимчасового навантаження з врахуванням коефіцієнта, що враховує вплив місцевого згину. Наукова новизна. Виконано розрахунок за трьома методами і визначено найбільш оптимальні значення класів елементів верхніх поясів металевої прогонової будови із наскрізними фермами при безпосередньому обпиранні на них мостового полотна. Практична значимість. Отриманні результати класифікації будуть використані при прийняті рішення по утриманню металевих прогонових будов із наскрізними фермами, їздою поверху та безпосереднім обпиранням мостового полотна на верхні пояси, розрахованих за старими нормами проектування, що знаходяться в експлуатації.

Біографії авторів

V. Solomka, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд, завідувач, к.т.н., с.н.с., доцент кафедри мостів

V. Miroshnik, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд, м.н.с.

A. Pinchuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд, фахівець I категорії

V. Rykina, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд, м.н.с.

Посилання

REFERENCES

HSTU 32.6.03.111-2002. Ekspluatatsiia zaliznychnykh mostiv. Pravyla vyznachennia vantazhopidiomnosti metalevykh prohonovykh budov zaliznychnykh mostiv [State Standard 32.6.03.111-2002. Exploitation of railway bridges. Rules for determining capacity metal spans railway bridges]. Kyiv, Mintrans Ukrainy Publ., 2003. 380 p.

Darkov A. V. Soprativlenie materialov [Resistance of materials]. Moskow, Vysshaya shkola Publ., 1975. 654 p.

Soldatov K. I., Zhurbenko M. K., Kliuchnyk S. V., Miroshnyk V. A. Vyznachennia klasiv zaliznychnykh zalizobetonnykh prohonovykh budov mostiv za velychynoiu pruzhnykh prohyniv [Determining the class of the railway reinforced concrete spans of the bridges by considering the magnitude of the elastic sags]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”], 2012, issue 3, pp. 187-193.

Smirnov A. F. Soprativlenie materialov [Resistance of materials]. Moskow, Vysshaya shkola Publ., 1975. 480 p.

Tarasenko V. P., Solomka V. I., Savchynskyi B. V. Vyznachennia faktychnoi vantazhopidiomnosti prohonovykh budov pid sumishchenu yizdu metalevykh mostiv, shcho ekspluatuiutsia, z urakhuvanniam suchasnykh avtomobilnykh navantazhen [Determining the actual capacity spans in combined driving metal bridges operated, with current car load]. Stroitelstvo. Materialovedenie. Mashinostroenie – Building. Materials Science. Engineering, 2007, issue. 43, pp. 532-536.

Tarasenko V. P., Savchinskiy B. V., Solomka V. I., Sukhorukov B. D. i dr. Rezultaty diagnostiki tekhnicheskogo sostoyaniya i ispytaniy ekspluatiruemogo metallicheskogo razvodnogo mosta pod sovmeshchennuyu ezdu [The results of the diagnostics of the technical condinion of the operated metal drawbridge test under the combined drive]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2007, issue. 14, pp. 216-219.

Mofid M., Yavari A. On the kern of general cross section. International Journal of Solids and Structures, 2000, issue 37, pp. 2377-2403. Available at: https://www.researchgate.net/publication/245058050_

On_the_kern_of_a_general_cross_section

Md. Raihanual Islam Dulal Presentation on kern Department of Civil Engineering, AUST, Dhaka. Available at: http://www.slideshare.net/dulal09072/090103072

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ГОСТ

ГСТУ 32.6.03.111-2002. Експлуатація залізничних мостів. Правила визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов залізничних мостів [Текст]. – Надано чинності 2002-04-01. – Київ : Мінтранс України, 2003. – 380 с.

Дарков, А. В. Сопротивление материалов [Текст] / А. В. Дарков, Г. С. Шапиро. – Москва : Высш. шк., 1975. – 654 с.

Солдатов, К. І. Визначення класів залізничних залізобетонних прогонових будов мостів за величиною пружних прогинів / К. І. Солдатов, М. К. Журбенко, С. В. Ключник, В. А. Мірошник [Текст] // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 187-193.

Сопративление материалов [Текст] / под ред. А. Ф. Смирнова. – Москва . : Высш. шк., 1975. – 480 с.

Тарасенко, В. П. Визначення фактичної вантажопідйомності прогонових будов під суміщену їзду металевих мостів , що експлуатуються, з урахуванням сучасних автомобільних навантажень [Текст] / В. П. Тарасенко, В. І. Соломка, Б. В. Савчинський // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – 2007. – Вип. 43. – С. 532-536.

Тарасенко, В. П. Результаты диагностики технического состояния и испытаний эксплуатируемого металлического разводного моста под совмещенную езду [Текст] / В. П. Тарасенко, Б. В. Савчинский, В. И. Соломка, Б. Д. Сухоруков, М. К. Журбенко, С. В. Ключник / Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 14. – С. 216-219.

Mofid M., Yavari A. On the kern of general cross section. International Journal of Solids and Struc-tures, 2000, issue 37, pp. 2377-2403. Available at: https://www.researchgate.net/publication/245058050_On_the_kern_of_a_general_cross_section

Md. Raihanual Islam Dulal Presentation on kern Department of Civil Engineering, AUST, Dhaka. Available at: Рttp://www.slideshare.net/dulal09072/090103072

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті