АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАДІЙНІСТЬ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШЛЯХОПРОВОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66716

Ключові слова:

надійність в експлуатації, бетон, міцність, мостові конструкції, експлуатаційний стан, корозія металу

Анотація

Мета. Метою даної роботи є дослідження причин незадовільної несучої здатності існуючих залізобетонних конструкцій, аналіз і структурування факторів і впливів навколишнього середовища, що впливають на споруди автодорожніх мостів і шляхопроводів, які знаходяться в експлуатації. Методика. Полягає в аналізі нинішнього експлуатаційного стану залізобетонних мостів. У вивченні і узагальненні техногенних і природно-кліматичних факторів, що впливають на їх працездатність в умовах міської забудови. Результати. На підставі отриманих результатів приведена характеристика експлуатаційного стану залізобетонних мостів чотирьох областей України з різними типами клімату. На підставі даних про технічний стан залізобетонних мостових споруд виділені основні особливості і специфіка експлуатації залізобетонних конструкцій в м. Дніпропетровську. Наукова новизна. Виконана градація залізобетонних мостових конструкцій в залежності від тривалості їх експлуатації. Порівняльний аналіз елементів мостових конструкцій з експлуатаційного стану показує, що близько 80 % мостів знаходяться в станах 3 і 4. Практична значимість. При управлінні технічним станом залізобетонних мостових споруд в м. Дніпропетровську необхідний облік спільного впливу всіх груп факторів і впливів середовища експлуатації на бетонні конструкції. Для такого обліку потрібні подальші наукові дослідження в області методології оцінки працездатності і надійності подібних споруд з урахуванням специфіки м. Дніпропетровська.

Біографії авторів

О. Trufanova, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Кафедра «Будівництво геотехніки і геомеханіки», аспірант

L. Feskova, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Кафедра «Будівництво геотехніки і геомеханіки», аспірант

Посилання

REFERENCES

Zavadskas E. Multi-attribute decision-making methods for assessment of quality in bridges and road construction: state-of-the-art surveys. The baltic journal of road and bridge engineering, 2008, no 5, 152 p. Available at: URL: www.rеsearchgate.net/prfile/Emnas_Zavadskas/publication/238190173_Multi-attribute_decision-making_metods_for_assesment_of_quaity_in_bridges_and_road_construction_State-of-the-art_sureys/li7nks/02e7e53c541c217ad8000000.pdf/

Miroshnik V. A., Klyuchnik S. V., Zhurbenko M. K. Problemy avariynosti mostovykh konstruktsiy [Problems accidents bridge structures]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”]. Dnipropetrovsk, 2012, issue 1, pp. 55-59.

Munoz E., David G. Analysis of the evolution of damage in the bridges of Colombia. Revista Ingeniería de Construccion, 2013, Vol. 28, no 1, pp. 37-62. Available at: URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100003&script=sci_arttext&tlng=en.

Nowak А. S. System reliability models for bridge structures. Bulletin of the polish academy of sciences technical sciences, 2004, 321 p. Available at: URL: http://bulletin.pan.pl/(52-4)321.pdf.

Karapetov E. S., Shestovitskiy D. A. Problemy ekspluatatsii mostovykh sooruzheniy Ukrainy [Problems of operation of bridges in Ukraine]. Dorogami SNG – Roads of the CIS, 2014, pp. 27-31.

Karapetov E. S. Istoriya razvitiya mostovogo khozyaystva Sankt-Peterburga: problemy ekspluatatsii gorodskikh mostovykh sooruzheniy [The history of the bridge economic development of St. Petersburg: the problem of exploitation-tion of urban bridges]. St. Petersburg, Tekhinform Publ., 2010. 32 p.

Regionalnyy doklad pro sostoyanie okruzhayushchey sredy v Dnepropetrovskoy oblasti za 2012 god [Regional report about the state of the environment in the Dnipropetrovsk region for the year 2012]. Dnipropetrovsk regional state administration, 2013, pp. 2-11.

Belyy A. A. Ob ekspluatatsii zhelezobetonnykh mostovykh puteprovodov Sankt-Peterburga [On operation reinforced concrete bridge overpasses St Petersburg]. Tezisy 61 mezhdunaodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii molodykh uchenykh "Aktualnye problemy sovremennogo stroitelstva". [Proc. of the 61rd Int. International Scientific and Practical Conf. “Actual problems of modern construction”]. St. Petersburg, 2008, pp. 12-19.

Puzanov A. V., Ulybin A. V. Metody obsledovaniya korrozionnogo sostoyaniya armatury zhelezobetonnykh konstruktsiy [Methods of examination of the state of corrosion of reinforcement concrete constructions]. Engineering and Construction Journal, 2011, no 7, pp. 17-23.

Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”], 2013, issue 4, pp. 107-112.

Hale, G Bridge to reliability. 2015. 66 p. – Available at: URL: https://www.honeywellprocess.com/

library/marketing/article-reprints/bridge-to-reliability-and-remote-monitoring.pdf.

Ivanova A. P., Trufanova O. I. Analiz i perspektivy primeneniya effektivnykh resursosberegayushchikh tekhnologiy v proizvodstve betona [Analysis and application prospects of effective resources –saving technologies in concrete manufacture]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana “Nauka ta prohres transport” [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Science and transport progress”]. 2014, issue 5, pp. 150-156.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ГОСТ

Zavadskas E. Multi-attribute decision-making methods for assessment of quality in bridges and road construction: state-of-the-art surveys. The baltic journal of road and bridge engineering, 2008, no 5, 152 p. Available at: URL: www.rеsearchgate.net/prfile/Emnas_Zavadskas/publication/238190173_Multi-attribute_decision-making_metods_for_assesment_of_quaity_in_bridges_and_road_construction_State-of-the-art_sureys/li7nks/02e7e53c541c217ad8000000.pdf

Мирошник, В. А. Проблемы аварийности мостовых конструкций [Текст] / В. А. Мирошник, С. В. Ключник, М. К. Журбенко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. - Вип. 1. – С. 55-59.

Munoz E., David G. Analysis of the evolution of damage in the bridges of Colombia. Revista Ingeniería de Construccion, 2013, Vol. 28, no 1, pp. 37-62. Available at: URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100003&script=sci_arttext&tlng=en.

Nowak А. S. System reliability models for bridge structures. Bulletin of the polish academy of sciences technical sciences, 2004, 321 p. Available at: URL: http://bulletin.pan.pl/(52-4)321.pdf

Карапетов, Э. С. Проблемы эксплуатации мостовых сооружений Украины [Текст] / Э. С. Карапетов, Д. А. Шестовицкий // Дорогами СНГ. – Москва, 2014. – С. 27-31.

Карапетов, Э. С. История развития мостового хозяйства Санкт-Петербурга: проблемы эксплуатации городских мостовых сооружений [Текст]. / Э. С. Карапетов. – Санкт-Петербург : ЦТИ «Техинформ», 2010. − 32 с.

Региональный доклад про состояние окружаю-щей среды в Днепропетровской области за 2012 год. [Текст] // Днепропетровская областная государственная администрация. – 2013. – С. 2-11.

Белый, А. А. Об эксплуатации железобетонных мостовых путепроводов Санкт-Петербурга [Текст] / А. А. Белый // Актуальные проблемы современного строительства : тез. 61 междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых / Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2008 – С. 12-19.

Пузанов, А. В. Методы обследования коррозионного состояния арматуры железобетонных конструкций [Текст] / А. В Пузанов, А. В. Улы-бин // Инженерно-строительный журнал. – 2011. – № 7. – С. 17-23.

Соломка, В. И. Химическая и биологическая коррозия бетона и ее последствия для железобетонных конструкций мостов [Текст] /

В. И. Соломка // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 – С. 107-112.

Hale, G Bridge to reliability. 2015. 66 p. – Available at: URL: https://www.honeywellprocess.com/library/marketing/article-reprints/bridge-to-reliability-and-remote-monitoring.pdf.

Иванова, А. П. Анализ и перспективы применения эффективных ресурсосберегающих технологий в производстве бетона [Текст] /

А. П. Иванова, О. И Труфанова // Наука та про-грес трансп. : Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту за-лізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5 – С. 150-156.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті