ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПРИ БУДІВНИЦТВІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТУНЕЛІВ

Автор(и)

  • М. А. LISNEVSKYI Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-5550-8253
  • V. Т. GUZCHENKO Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0001-7865-5881
  • YE. YU. KULAZHENKO Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-6077-1689

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2015/90756

Ключові слова:

гідроізоляція, герметизація, експлуатація, технологія, довговічність, водонепроникність, надійність

Анотація

Мета. Однією з проблем сучасного будування підземних споруд з використанням збірних конструкцій є забезпечення надійної гідроізоляції конструкційних елементів. Гідроізоляція цих споруд складається з комплексу заходів, націлених на підвищення водонепроникнення поверхонь елементів та герметизації їх стиків. Вибір матеріалів для цього визначається конструкцією елементів, технологією їх монтажу та умовами експлуатації. Тому при проектуванні гідроізоляції основним завданням є забезпечення надійності в період експлуатації. Методика. Після спостереження за протіканням води в тунелі були проаналізовані гідроізоляційні матеріали та технологічність його влаштування для гідроізоляції тунелів; оглянуті основні вимоги до гідроізоляційних матеріалів і причини, що призводять до втрати її надійності. Результати. Було узагальнено показники гідроізоляційних матеріалів та технологічність його влаштування для гідроізоляції тунелів. Також запропоновані методи, заходи та технології для підвищення надійності гідроізоляційних конструкцій при різних видах матеріалу елементів та різних геологічних умов. Зроблено висновок, що відновлення герметичності споруди в 4…5 раз перевищує витрати на профілактичні роботи або роботи щодо підтриманню герметичності тунелю. Наукова новизна. Використання різних технологій ремонту тунелів дозволить відновити експлуатаційний стан тунелів і забезпечити надійність гідроізоляції в процесі подальшої експлуатації тунелів. Практична значимість. Використання аналітичного і практичного досвіду експлуатації і раціонального проектування конструкцій гідроізоляції оправ тунелів і окремих вузлів.

Біографії авторів

М. А. LISNEVSKYI, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Тунелі, основи та фундаменти»

V. Т. GUZCHENKO, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Тунелі, основи та фундаменти», к.т.н., доцент

YE. YU. KULAZHENKO, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Тунелі, основи та фундаменти»

Посилання

REFERENCES

Normativnyye trebovaniya po soderzhaniyu obvodnennykh tonneley. Gidroizolyatsiya obvodnennykh tonne-ley. Organizatsiya sotrudnichestva zheleznykh dorog (OSZhD). R-773/5. Razrabotano soveshchaniyem V Komissii 5-9 sentyabrya [Regulatory requirements on the content of flooded tunnels. Waterproofing of flooded tunnels. Organization for Cooperation of Railways (OCR). R-773/5. Developed of the Vth Commission Meeting, September, 5-9, 1998.]. Lvov. 1998.

Plugin A.A. Razrabotka zashchitnykh i remontnykh gidroizolyatsionnykh sostavov dlya vlazhnykh i mokrykh betonov: Materialy soveshchaniya Komissii OSZhD 5-8 oktyabrya [Development and maintenance of protective waterproofing compounds for damp and wet concrete: Proc. of Commission Meeting, October 5-8, 1998]. Lvov, 1998.

Shilin A.A. Obshchiye printsipy gidroizolyatsii podzemnykh i zaglublennykh sooruzheniy [General principles of waterproofing for underground and buried structures]. Metro i tonneli – Metro and Tunnels, 2004, no. 2, pp. 26-30.

Popchenko S.N. Gidroizolyatsiya sooruzheniy i zdaniy [Waterproofing of structures and buildings]. Saint Petersburg, Stroyizdat, Leningradskoye otdeleniye Publ., 1981. 304 p.

DBN V.2.3-7-2010. Sporudy transportu. Metropoliteny [SBN V.2.3-7-2010. Transport facilities. Undergrounds]. Kyiv, DP «Ukrarkhbudinform» Publ., 2011. 195 p.

Instruktsiia po vykonanniu robit po nahnitanniu rozchyniv za obrobku tuneliu [Instructions for operations on injection grout for tunnel workings]. 2005.

Derzhavnyi standart Ukrainy DSTU B V.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Budivelni materialy. Dobavky dlia betoniv i budivelnykh rozchyniv. Zahalni tekhnichni umovy [State Standard of Ukraine SSU B V.2.7-171: 2008 (EN 934-2: 2001, NEQ). Building materials. Additives for concrete and grouts. General specifications]. Kyiv, Minrehionbud Ukrainy Publ., 2010. 90 p.

Derzhavnyi standart Ukrainy DSTU B V.2.7-88-99. Portlandtsementy tamponazhni. Tekhnichni umovy [State Standard of Ukraine SSU B V.2.7-88-99. Oil-well portland cement. Specifications.]. Kyiv, Derzhavnyi komitet budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovoi polityky Ukrainy Publ., 1999. 19 p.

GOST 13078-81. Steklo natrievoye zhidkoye. Tekhnicheskiye usloviya [All-Union State Standard 13078-81. Glass liquid sodium. Specifications]. Moscow, Standartinform Publ., 2005. 14 p.

GOST 14231-88. Smoly karbamidoformaldegidnye. Tekhnicheskie usloviya [All-Union State Standard 14231-88. Aminoformaldehyde resins. Specifications]. Moscow, Izdatelstvo standartov Publ., 2003. 14 p.

Derzhavnyi standart Ukrainy DSTU B V.2.6-145:2010 (HOST 31384:2008, NEQ). Zakhyst betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii vid korozii [State Standard of Ukraine SSU B V.2.6-145:2010 (HOST 31384:2008, NEQ). Protection of concrete and reinforced concrete structures from corrosion]. Kyiv, Minrehionbud Ukrainy Publ., 2010. 52 p.

The Way Ahead for Water Inflow Control” Tunnels & Tunneling International. Polygon Media Ltd, Sev-enoaks, Kent, UK, March 2005. Vol. 37, no. 3, pp. 43-45.

Largo Extension Cuts New Ground” T&T North America, Polygon Media Ltd., Sevenoaks, Kent, UK, December 2003. Vol. 11, pp. 13-15.

Big Dig Tunnel Springs 237 Leaks” Boston Globe, January 13, 2008.

За ГОСТ

Нормативные требования по содержанию обводненных тоннелей. Гидроизоляция обводненных тоннелей [Текст]. Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Р-773/5. Разработано совещанием V Комиссии 5-9 сентября 1998.г. Львов.

Плугин, А. А. Разработка защитных и ремонтных гидроизоляционных составов для влажных и мокрых бетонов [Текст] / А. А. Плугин. – Львов : Материалы совещания Комиссии ОСЖД 5-8 октября, 1998.

Шилин, А. А. Общие принципы гидроизоляции подземных и заглубленных сооружений [Текст] // Метро и тоннели. – 2004. – № 2. – С. 26-30

Попченко, С. Н. Гидроизоляция сооружений и зданий [Текст] / С. Н. Попченко. – Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1981. – 304 с.

ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени [Текст]. – Київ : ДП «Укрархбудінформ», 2011. – 195 с.

Інструкція по виконанню робіт по нагнітанню розчинів за обробку тунелю[Текст]. – 2005.

Державний стандарт України ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови [Текст]. – На заміну ДСТУ Б В.2.7-65-97; надано чинності 2008-12-26. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – 90 с.

Державний стандарт України ДСТУ Б В.2.7-88-99. Портландцементи тампонажні. Технічні умови [Текст]. – На заміну ГОСТ 1581-96; на-дано чинності 1999-05-11. – Київ : Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 1999. – 19 с.

ГОСТ 13078-81. Стекло натриевое жидкое. Технические условия [Текст]. – Введ. 1982-01-01. Москва : Стандартинформ, 2005. – 14 с.

ГОСТ 14231-88. Смолы карбамидоформальдегидные Технические условия [Текст]. – Введ. 1989-06-30. Москва : Изд-во стандартов, 2003. – 14 с.

Державний стандарт України ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії [Текст]. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні СТ СЭВ 4420-83); надано чинності 2010-10-26. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – 52 с.

The Way Ahead for Water Inflow Control” Tunnels & Tunneling International, Volume 37, No. 3, March 2005, Polygon Media Ltd, Sevenoaks, Kent, UK, pages 43-45.

Largo Extension Cuts New Ground” T&T North America, Volume 11, December 2003, Polygon Media Ltd., Sevenoaks, Kent, UK, pages 13-15.

Big Dig Tunnel Springs 237 Leaks” Boston Globe, January 13 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-21

Номер

Розділ

Статті