ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОМІСТКОСТІ І ВАРТОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ З’ЄДНАННЯ АРМАТУРИ

Автор(и)

  • А. N. NETESA Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-3364-3446

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2015/90849

Ключові слова:

арматура, контроль якості, різьбове з’єднання, ванношовне зварювання, напуск, трудомісткість, вартість, муфта

Анотація

Мета. Обґрунтувати раціональні організаційно-технологічні рішення сучасних способів контролю якості для основних типів з’єднання арматури на прикладі робочої арматури вертикальних несучих елементів монолітного залізобетонного каркаса будівлі. Методика. Моніторинг та операційний хронометраж основних операцій контролю якості на будівельному майданчику, порівняння трудомісткості і вартості існуючих способів виконання контролю якості. Порівняння нормативної трудомісткості і вартості з реальними.
Результати. На підставі отриманих результатів наведено порівняльний аналіз трудомісткості і вартості контролю якості арматурних з’єднань. Визначено найбільш раціональні способи з’єднання арматури щодо вартості та трудомісткості робіт з контролю якості. Найменш трудомістким є контроль якості при виконанні з’єднання арматури внапуск. Контроль якості для ванношовного зварювання. Наукова новизна. Виконано порівняльний аналіз трудомісткості і вартості контролю якості для основних способів з’єднання арматури, що застосовуються на території України. Практична значимість. При виборі оптимального способу з’єднання арматури необхідно враховувати не тільки конструктивні особливості будівлі, вартість і трудомісткість виконання з’єднань арматури, але і трудомісткість основних операцій по контролю якості з’єднань арматури. Використання раціонального способу контролю якості арматурних з’єднань підвищує достовірність результатів і призводить до значної економії коштів, зниження трудовитрат і загальних термінів будівництва.

Біографія автора

А. N. NETESA, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра « Будівельне виробництво та геодезія »

Посилання

REFERENCES

Vyskrebentsev, V. G. Soldatov K. I. Issledovanie effektivnosti ispolzovaniya uglerodnogo volokna v zhelezobetonnykh proletnykh stroeniyakh zheleznodorozhnykh mostov [Research of efficiency of using carbon fiber in arnored concrete spans of railway bridges]. Mosty ta tuneli : teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2015, issue 5, pp. 16-21.

DBN V.2.6-98: 2009 Konstruktsii budynkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii. Osnovni polozhennia [Construction of buildings and structures. Concrete and reinforced concrete structures. Key provisions]. Kiev, NYYBK, 2009. 71 p.

DSTU B V.2.6-156: 2010 Konstruktsii budynkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii z vazhkoho trokhkomponentnoho betonu. Pravyla proektuvannia [Construction of buildings and structures. Concrete and concrete structures of the heavy three-concrete. Design rule]. Kiev, NYYBK, 2011. 118 p.

DSTU B V.2.6-168: 2011 Armaturni ta zakladni vyroby zvarni, ziednannia zvarni armatury i zakladnykh vyrobiv zalizobetonnykh konstruktsii. Zahalni tekhnichni umovy [Reinforces filling products and welded, welded fittings and connections embedded products concrete structures. General specifications]. Kiev, NYYBK, 2011. 29 p.

DSTU B V.2.6-169: 2011 Ziednannia zvarni armatury ta zakladnykh vyrobiv zalizobetonnykh konstruktsii. Typy, konstruktsii ta rozmiry [Connections welded rebar embedded products and concrete structures. Types, construction and dimensions]. Kiev, NYYBK, 2012. 37 p.

DSTU B V.2.6-182: 2011 Ziednannia zvarni stykovi i tavrovi armatury zalizobetonnykh konstruktsii. Ultrazvukovi metody kontroliu yakosti. Pravyla pryimannia [Connections welded joints and fittings Taurus concrete structures. Ultrasonic methods of quality control. Acceptance]. Kiev, KP SEC Academy of Construction of Ukraine.

DSTU EN 12517-2002 Neruinivnyi kontrol zvarnykh ziednan. Kryterii pryimannia dlia radiohrafichnoho kontroliu zvarnykh ziednan [Non destructive testing of welded joints. Acceptance criteria for radiographic control of weld joints]. Institute эlektrosvaryvanyya them. EO Paton NAS of Ukraine.

Dubinchik O. I., Kildeev V. R. Prognozirovanie resursa zhelezobetonnykh konstruktsiy po vynoslivosti armatury [Predicting life of reinforced concrete structures for the reinforcement of endurance.] Mosty ta tuneli : teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2015, issue 7, pp. 13-18.

Radkevych A. V., Netesa A. N. Application prospects of theaded joint of armature. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2014, issue 52, pp. 139-147.

Radkevych A.V., Netesa A.N. Perspektyvy prymenenyia rezbovoho soedynenyia armatury [Prospects for the use of a threaded connection fittings]. Problems and prospects of development of railway transport: mes. 74 Int. scientific-practical. Conf. (15.05-16.05.2014) / Min of Infrastructure of Ukraine, Dnepropetr. nat. Univ transp. them. Acad. V. Lazaryan - Dnepropetrovsk, 2014, pp 298 300.

Gergess Antoine N., Sen Rajan Design implications of increased live loads on continuous precast, prestressed concrete girder bridges. PCI Journal Spring, 2013, pp 64 79.

Kiyoji Takeda, Kyoya Tanaka, Toshiaki Someya, Asao Sakuda, Yoshiteru Ohno Seismic retrofit of reinforced concrete buildings in Japan using external precast, prestressed concrete frames. PCI Journal Summer, 2013, pp 41-61.

Mario E. Rodríguez and Miguel Torres-Matos Seismic behavior of a type of welded precast concrete beam-column connection. PCI Journal Summer, 2013, pp 81 94.

За ГОСТ

Выскребенцев, В. Г. Исследование эффективности использования углеродного волокна в железобетонных пролетных строениях железнодорожных мостов [Текст] // В. Г. Выскребенцев, К. И. Солдатов // Мости та тунелі : теорія, дослідження, практика. – 2015. – Вип. 7. – С. 16-21.

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення [Текст]. – На заміну СНиП 2.03.01-84*; надано чинності 2011-01-07. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. - 71 с.

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого трьохкомпонентного бетону. Правила проектування [Текст]. – Надано чинності 2011-01-06. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с.

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD) [Текст]. – На заміну ГОСТ 10922-90; надано чинності 2012-12-01. – Київ : Мінрегіон України, 2012 – 29 с.

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-91, MOD) [Текст]. – На заміну ГОСТ 14098-91, надано чинності 2012-12-01. – Київ : Мінрегіон України, 2012 – 37 с.

ДСТУ Б В.2.6-182:2011 З’єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання (ГОСТ 23858-79, MOD) [Текст]. – На заміну ГОСТ 23858-79; надано чинності 2012-12-01. – Київ : Мінрегіон України.

ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання для ра-діографічного контролю зварних з’єднань (EN 12517:1998, IDT) [Текст]. – Надано чинності 2003-10-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2003. – 4 с.

Дубинчик, О. И. Прогнозирование ресурса железобетонных конструкций по выносливости арматуры [Текст] / О. И. Дубинчик, В. Р. Кильдеев // Мости та тунелі : теорія, дослідження, практика. – 2015. – Вип. 7. – С. 13-18.

Radkevych A. V., Netesa A. N. Application pro-spects of theaded joint of armature. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2014, issue 52, pp. 139-147.

Радкевич, А. В. Перспективы применения резьбового соединения арматуры [Текст] / А. В. Радкевич, А. Н. Нетеса // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта : тез. 74 междунар. науч.-практ. конф. (15.05-16.05.2014) / Мин-во инфраструктуры Украины, Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна – Днепропетровск, 2014, С. 298-300.

Gergess Antoine N., Sen Rajan Design implications of increased live loads on continuous precast, prestressed concrete girder bridges. PCI Journal Spring, 2013, pp 64 79.

Kiyoji Takeda, Kyoya Tanaka, Toshiaki Someya, Asao Sakuda, Yoshiteru Ohno Seismic retrofit of reinforced concrete buildings in Japan using external precast, prestressed concrete frames. PCI Journal Summer, 2013, pp 41-61.

Mario E. Rodríguez and Miguel Torres-Matos Seismic behavior of a type of welded precast con-crete beam-column connection. PCI Journal Sum-mer, 2013, pp 81 94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-21

Номер

Розділ

Статті