ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ ІЗ СУЦІЛЬНОЮ СТІНКОЮ З ЇЗДОЮ ПОВЕРХУ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ПРУЖНИХ ПРОГИНІВ ВІД ЗАЛІЗНИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

  • К. I. SOLDATOV Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • V. А. MIROSHNIK Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-8115-0128

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2015/90853

Ключові слова:

вантажопідйомність, металева прогонова будова, пружний прогин, залізничне навантаження, дефект, жорсткість прогонової будови

Анотація

Мета. Метою даної роботи є розробка методики визначення вантажопідйомності металевої  прогонової будови із суцільною стінкою з їздою верхом під залізничну колію, за результатами статичних випробувань прогонових будов даного типу. Методика. Для прогонової будови, що підлягає класифікації, проводиться обстеження та виконуються вимірювання прогинів при статичному навантаженні з застосуванням простих вимірювальних приладів (прогиномірів). Отримання даних по прогину не є складним, але дає реальну картину стану прогонової будови враховуючи і скриті дефекти, (стан опорних частин, наявність послаблення корозією, тощо, що дуже суттєво). Результати. Для можливості застосування даної методики для визначення вантажопідйомності (класу) прогонових будов даного типу перш за все з численних звітів було зроблено вибірку основних параметрів прогонових будов, результати вимірювань статичного прогину та тип навантаження. На основі даних випробувань був побудований графік залежності експериментального прогину прогонової будови від розрахункової довжини прогону. Наукова новизна. Спираючись на літературні джерела, робота у даному напрямку є новою і у подальшому пропонується впровадити дану методику для загального користування, шляхом розробки доповнення до існуючих настанов [6]. Практична значимість. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що застосування даної методики на всіх залізницях України при класифікації металевих прогонових будов, дасть змогу тільки за рахунок перерахунку підвищити реальну несучу здатність прогонових будов на 10…35 %.

Біографії авторів

К. I. SOLDATOV, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра "Мости", к.т.н., доцент

V. А. MIROSHNIK, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ГНДЛ штучних споруд

Посилання

REFERENCES

Soldatov K. I., Zhurbenko M. K., Kliuchnyk S. V., Miroshnyk V. A. Vyznachennia klasiv zaliznychnykh zalizobetonnykh prohonovykh budov mostiv za velychynoiu pruzhnykh prohyniv [Determining the class of the railway reinforced concrete spans of the bridges by considering the magnitude of the elastic sags]. Mosty ta tuneli : teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2012, issue 3, pp. 187-193.

Soldatov K. I., Zhurbenko M. K., Miroshnyk V. A. Vyznachennia klasu zalizobetonnoi prohonovoi budovy zaliznychnoho mosta za chastotoiu (periodu) vlasnykh kolyvan [The class definition for railroad reinforced concrete bridge span by its frequency (period) of characteristic oscillations]. Mosty ta tuneli : teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2015, issue 7, pp. 57-64.

Tarasenko V. P., Solomka V. I., Savchynskyi B. V. Vyznachennia faktychnoi vantazhopidiomnosti prohonovykh budov pid sumishchenu yizdu metalevykh mostiv, shcho ekspluatuyutsia, z urakhuvanniam suchasnykh avtomobilnykh navantazhen [Determining the actual capacity spans in combined driving metal bridges operated, with current car load]. Sbornik nauchnykh trudov: Stroitelstvo. Materialovedenie. Mashinostroenie [Collections of the scientific labor: Construction. Materials Science. Engineering]. Dnepropetrovsk: PHASA, 2007. issue 43, pp. 532 – 536.

Lynnyk H. O. Instruktsiia z vyznachennia umov propusku rukhomoho skladu po metalevykh ta zalizobetonnykh zaliznychnykh mostakh [Instructions to determine the conditions of admission of rolling stock on metal and concrete railway bridges]. Kyiv, Alkor Publ., 2002. 301 p.

Soldatov K. I., Zhurbenko M. K., Kliuchnyk S. V., Harmash A. V. Porivnialnyi rozrakhunok klasu zaliznychnoi zalizobetonnoi prohonovoi budovy mosta [The comparative calculation of the class of the reinforced concrete span of the railway bridge]. Mosty ta tuneli : teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2012, issue 3, pp. 194-198.

HSTU 32.6.03.111-2002. Pravyla vyznachennia vantazhopidiomnosti metalevykh prohonovykh budov zaliznychnykh mostiv [Rules of duty metal spans railway bridges]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2003. 381 p.

DBN V.2.3-14-2006. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Pravyla proektuvannya [State Standard V.2.3-14-2006. Transport constructions. Bridges and pipes. Design rule]. Kyiv, Ministerstvo budivnytstva, arkhitektury i zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Publ., 2006. 359 p.

Shulman Z. A. Ispytaniya i monitoring inzhenernykh sooruzheniy [Testing and monitoring of engineering structures]. Dnepropetrovsk, Lira Publ., 2013. 536 p.

Korneev M. M. Stalnye mosty [Steel Mosty]. Kiev, 2003. 546 p.

Rzhanitsyn А.R. Stroitelnaya mekhanika[Mechanics cladding]. Moskva, Vysshaya shkola Publ., 1991. 439 p.

Аretinskiy V. А., Merinov I. I. Spravochnik mostovogo i tonnelnogo mastera [Directory bridge and masters tonnelnoho]. Moskva, Vsesoyuznoe izdatelsko-poligraficheskoe obedinenie Ministerstva Putej Soobshheniya Publ., 1963. 520 p.

Ovchinnikov P., Kliuchnik S. Using of finite element modeling for determination of buckling possibility in lengthwise stiffeners of orthotropic plate for bridge spans under operational load. Mosty ta tuneli : teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2014, issue 5, pp. 130-135.

За ГОСТ

Солдатов, К. І. Визначення класів залізничних залізобетонних прогонових будов мостів за величиною пружних прогинів [Текст] / К. І. Сол-датов, М. К. Журбенко, С. В. Ключник, В. А. Мірошник // Мости та тунелі : теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 3. –

C. 187-193.

Солдатов, К. І. Визначення класу залізобетонної прогонової будови залізничного моста за частотою (періоду) власних коливань [Текст] / К. І. Солдатов, М. К. Журбенко, В. А. Мірошник // Мости та тунелі : теорія, дослідження, практика. – 2015. – Вип. 7. – C. 57-64.

Тарасенко, В. П. Визначення фактичної вантажопідйомності прогонових будов під суміщену їзду металевих мостів, що експлуатуються, з урахуванням сучасних автомобільних наванта-жень [Текст] / В. П. Тарасенко, В. І. Соломка, Б. В.Савчинський // Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. - вып. 43, – Днепропетровск: ПГАСА, 2007. – С. 532 – 536.

Інструкція з визначення умов пропуску рухомого складу по металевих та залізобетонних залізничних мостах [Текст] / Г. О. Линник – Київ : «Алькор», 2002. – 301 с.

Солдатов, К. І. Порівняльний розрахунок класу залізничної залізобетонної прогонової будови моста [Текст] / К. І. Солдатов, М. К. Журбенко, С. В. Ключник, А. В. Гармаш // Мости та тунелі : теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 3. – С. 194-198.

ГСТУ 32.6.03.111-2002. Правила визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов залізничних мостів [Текст] / В. І. Борщов, М. М. Попович, К. І. Солдатов, В. П. Тарасенко і ін. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУЗТ, 2003. – 381 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мос-ти та труби. Правила проектування [Текст]. – Надано чинності 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Шульман, З. А. Испытания и мониторинг инженерных сооружений [Текст] / З. А. Шульман, И. З. Шульман. – Днепропетровск : «Лира», 2013. – 536 с.

Корнеев М. М. Стальные мосты [Текст] / М. М. Корнеев – Киев, 2003. – 546 с.

Ржаницын, А. Р. Строительная механика [Текст] / А. Р. Ржаницын. – Москва : Высш. школа, 1991. – 439 с.

Аретинский, В. А. Справочник мостового и тоннельного мастера [Текст] / В. А. Аретинский, И. И. Меринов. – Москва : Всесоюзное издательско-полиграфическое объединение Министерства Путей Сообщения, 1963. – 520 с.

Ovchinnikov, P. Using of finite element modeling for determination of buckling possibility in lengthwise stiffeners of orthotropic plate for bridge spans under operational load [Текст] / P. Ovchinnikov, S. Kliuchnik // Мости та тунелі : теорія, дослідження, практика. – 2014. – Вип. 5. –

C. 130-135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-21

Номер

Розділ

Статті