РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕРІЗІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

Автор(и)

  • Yu. P. Kitov Український державний університет залізничного транспорту
  • G. L. Vatulia Український державний університет залізничного транспорту http://orcid.org/0000-0002-3823-7201
  • М. А. Verevicheva Український державний університет залізничного транспорту
  • S. V. Deryzemlia Український державний університет залізничного транспорту http://orcid.org/0000-0001-6556-4454

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2016/96144

Ключові слова:

сталебетон, наведений переріз, рівноміцнісний переріз, сталезалізобетонна балка, згинальний момент

Анотація

Мета. Метою запропонованої статті є визначення оптимальної з точки зору вартості і міцності форми і розмірів комбінованого перерізу з урахуванням характеристик матеріалів, що містяться. Методика. Числові дослідження комбінованих рівноміцнісних перерізів, що базуються на властивостях приведених перерізів, складових матеріалів і результатах експериментальних даних різних авторів. Результати. На підставі сортаменту стальних двотаврів був виконаний розрахунок і підбір комбінованого двотаврового перерізу, у якого верхня полиця замінена на тонкостінне стальне «корито», заповнене бетоном, і його порівняння з двотавровим перерізом, посиленого бетонною плитою. Щоб досягти умову рівноміцності, підбираються висота і ширина бетонної плити. Показано, що найбільш вигідне з точки зору вартості є тавровий стальний переріз з верхньою полицею у вигляді тонкостінного стального «корита» з бетонною плитою. Наукова новизна. У результаті виконаних розрахунків, на підставі умови рівноміцності, вибрані оптимальні вид і розміри сталебетонного перерізу, що забезпечують найменшу вартість. Практична значимість. У наш час сталезалізобетонні конструкції все частіше використовуються у будівництві. Це пов’язано з тим, що вони мають меншу у порівнянні з залізобетоном власну вагу, в також їх сталева частина може виступати у якості незнімної опалубки. Удосконалення таких конструкцій призводить до підвищення міцнісних характеристик і зниженню вартості.

Біографії авторів

Yu. P. Kitov, Український державний університет залізничного транспорту

Кафедра «Будівельна механіка і гідравліка»

G. L. Vatulia, Український державний університет залізничного транспорту

Кафедра «Будівельна механіка і гідравліка»

М. А. Verevicheva, Український державний університет залізничного транспорту

Кафедра «Будівельна механіка і гідравліка»

S. V. Deryzemlia, Український державний університет залізничного транспорту

Кафедра «Будівельна механіка і гідравліка»

Посилання

REFERENCES

Storozhenko L. I., Semko O. V., Pents V. F. Stalezalizobetonni konstruktsii [Composite structures]. Poltava, 2005. 181 p.

Klimenko F. Ye. Stalezhelezobetonnye konstruktsii s vneshnim polosovym armirovaniem [Composite structures with external strip reinforcement]. Kyiv, Budivelnyk Publ., 1984. 88 p.

Vatulia G. L. Raschet i proektirovanie kombinirovannykh i stalebetonnykh konstruktsiy Dokt. Diss. [Calculation and design of composite and steel-concrete structures. Doct. Diss]. Kharkov, 2015. 430 p.

Storozhenko L. I., Lapenko O. I., Horb O. H. Eksperymentalni doslidzhennia balok dvotavrovoho pererizu z verkhnimy zalizobetonnymy polytsiamy [Experimental studies of I-shaped cross section beam with upper concrete flange]. Zbirnyk naukovykh prats Poltavskoho Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu im. Yuriia Kondratiuka “Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo” [Proc. of Poltava National Technical Yuri Kondratiuk University], 2009, issue 24, pp. 85-90.

Storozhenko L. I., Krupchenko O. A. Stalezalizobetonni balky iz zalizobetonnym verkhnim poiasom [Composite beams with reinforced concrete upper flange]. Visnyk Natsionalnoho Universytetu “Lvivska politekhnika” Teoriia i praktyka budivnytstva [Proc. of National University Lviv Polytechnic “Theory and practice of building”], 2010, issue 662, pp. 354-360.

Jianguo Nie, Yan Xiao, Lin Chen. Experimental Studies on Shear Strength of Steel-Concrete Composite Beams. Journal of Structural Engineering, 2004, Vol 130, issue 8, pp. 1206 – 1214.

Vasdravellis G., Brian Uy. Shear Strength and Moment-Shear Interaction in Steel-Concrete Composite Beams. Journal of Structural Engineering, 2014, Vol. 140, issue 11, pp. 04014084-1-11.

Kitov YU. P., Verevicheva M. A., Kravtsiv L. B. O tselesoobraznosti usileniia dvutavrovykh balok putem zapolneniia mezhpolochnykh pustot betonom [Expediency of I-beams strengthening by their inter flange hollows concreting]. Budivelni konstructsii. Mizhnarodnyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk “Naukovo-tekhnichni problemy suchasnoho zalizobetonu” [Building Constructions. International Science and Technology journal. “Science and Technology problems of modern reinforced concrete”.], 2011, issue 74, pp. 318-325.

Timoshenko S. P., Gere Dzh. Mekhanika materialov [Mechanics of materials]. Moscow, Mir Publ., 1976. 564 p.

GOST 26020-83. Dvutavry stalnye goriachekatannye s parallelnymi graniami polok. Sortament. [State Standard 26020-83. Hot-rolled steel I-beam with parallel flange edges. Assortment]. Moscow, Standartinform Publ., 2003. 5 p.

DSTU V.2.6-160:2010. Konstruktsii budynkiv i sporud. Stalezalizobetonni konstruktsii. Osnovni polozhennia. [State Standard V.2.6-160:2010. Buildings and constructions structures. Composite structures. Main rules]. Kyiv, Minrehionbud Ukrainy Publ., 2010. 55 p.

Holodnov K. O. Nesucha zdatnist stalebetonnykh balok pry nebahatorazovo povtornykh i znakozminnykh rezhymakh navantazhennia. Avtorefetar Diss. [Carrying capacity of steel concrete beams under frequent iterative and sign-variable load conditions. Author’s abstract.] Kyiv, 2015. 20 p.

Lapenko O. I. Zalizobetonni konstruktsii z robochym armuvanniam neznimnoiu opalobkoiu [Reinforced concrete structures with working reinforcement by retained formwork]. Poltava, ASMI Publ, 2009. 328 p.

Weiwei Lin, Teruhiko Yoda Experimental and Numerical Study on Mechanical Behavior of Composite Girders under Hogging Moment. Advanced Steel Construction - 2013 Vol. 9, No. 4, pp. 309-333.

За ГОСТ

Стороженко, Л. І. Сталезалізобетонні конструкції [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Сто-роженко, О. В. Семко, В. Ф. Пенц. – Полтава, 2005. – 181 с.

Клименко, Ф. Е. Сталебетонные конструкции с внешним полосовым армированием [Текст] / Ф. Е. Клименко. – Київ : Будівельник, 1984. – 88 с.

Ватуля, Г. Л. Расчет и проектирование комбинированных и сталебетонных конструкций [Текст] : дисс. д-ра. техн. наук : 05.23.01 / Ватуля Глеб Леонидович ; Укр. гос. ун-т железнодор. трансп. – Харків, 2015. – 430 с.

Стороженко, Л. І. Експериментальні дослідження балок двотаврового перерізу з верхніми залізобетонними полицями [Текст] / Л. І. Стороженко, О. І. Лапенко, О. Г. Горб // Зб. наук. праць «Галузеве машинобудування, будівництво». – Полтава : ПНТУ, 2009. – Вип. 24. – С. 85 - 90.

Стороженко, Л. І. Сталезалізобетонні балки із залізобетонним верхнім поясом [Текст] / Л. І. Стороженко, О. А. Крупченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – № 662 : Теорія і практика будівництва. – С. 354-360.

Jianguo, Nie. Experimental Studies on Shear Strength of Steel-Concrete Composite Beams / Jianguo Nie, Yan Xiao, Lin Chen // Journal of Structural Engineering, 2004. – Vol 130. – № 8. – pp. 1206 – 1214.

Vasdravellis, George. Shear Strength and Mo-ment-Shear Interaction in Steel-Concrete Com-posite Beams / George Vasdravellis, Brian Uy // Journal of Structural Engineering, 2014. – Vol. 140. № 11. – pp. 04014084-1-11.

Китов, Ю. П. О целесообразности усиления двутавровых балок путем заполнения межполочных пустот бетоном [Текст] / Ю. П. Китов, М. А. Веревичева, Л. Б. Кравцив // Будівельні конструкції. Міжнародний науково-технічний збірник «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону». Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 74. – С. 318 – 325.

Тимошенко, С. П. Механика материалов [Текст] / С. П. Тимошенко, Дж. Гере – Москва : Мир, 1976. – 564 с.

ГОСТ 26020-83. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент [Текст]. – Введ. 1986-01-01. – Москва : Издательство стандартов, 2003. – 5 с.

Державні будівельні норми України. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і спо-руд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення [Текст]. – Надано чинності 2011-11-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – 55 с.

Голоднов, К. О. Несуча здатність сталебетонних балок при небагаторазово повторних і знакозмінних режимах навантаження [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.23.01 / Голоднов Костянтин Олександрович ; Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. – Київ, 2015. – 20 с.

Лапенко, О. І. Залізобетонні конструкції з робочим армуванням незнімною опалубкою [Текст] : монографія / О. І. Лапенко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2009. – 328 с.

Weiwei Lin. Experimental and Numerical Study on Mechanical Behavior of Composite Girders under Hogging Moment / Weiwei Lin, Teruhiko Yoda // Advanced Steel Construction - 2013 Vol. 9, No. 4, pp. 309-333.

За ГОСТ

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-30

Номер

Розділ

Статті