№ 18 (2020)

Зміст

ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ВІДХОДІВ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ PDF
I. А. ARUTIUNIAN, А. А. SHUVAEV 9-17
ДІАГНОСТИКА ПІДМИВУ ОПОР МОСТІВ ЗГІДНО ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF (Русский)
L. A. VASILCHUK, A. N. YASHNOV 18-27
УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОТЕХНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПІДСИЛЕННЯ ДЕФОРМОВАНОЇ БУДІВЛІ НА ПАЛЬОВОМУ ФУНДАМЕНТІ PDF
YU. L. VYNNYKOV, S. M. MANZHALII 28-39
ДИНАМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ЛОКАЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПОШКОДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ PDF
A. E. GUSLYSTA, D. S. YAROSHENKO 40-49
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОСТІ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ PDF
N. A. DANKEVYCH 50-57
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УКЛАДАННЯ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТАХ PDF
S. M. DEMCHENKO, A. M. KURGAN, G. O. LYNNYIK 58-66
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВТОМНОГО РЕСУРСУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ PDF (Русский)
К. О. ZHUNEV 67-75
ПРО МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З НЕСУЧИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ І НАВКОЛИШНІМИ СЕРЕДОВИЩАМИ (ОГЛЯД) PDF (Русский)
V. V. KULJABKO 76-83
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ПІД ЧАС РУХУ ҐРУНТУ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ ТРУБІ ПРИ БЕЗТРАНШЕЙНІЙ ПРОКЛАДЦІ PDF
J. J. LUCHKO 84-90
АРМУВАННЯ БЕТОНУ СПЕЦІАЛЬНИМ ВОЛОКНИСТИМ МАТЕРІАЛОМ ПРИ ТОРКРЕТУВАННІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК PDF
I. V. MIASNYKOV 91-95
ЗАЛЕЖНОСТІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФУНДАМЕНТІВ ТА ОСНОВ ПРИ ЇХ ВІДНОВЛЕННІ НА ОСНОВІ БУРОІН’ЄКЦІЙНИХ СВЕРДЛОВИН PDF
V. D. PETRENKO, V. V. KHARCHENKO, R. M. TERESHCHUK, O. M. PETROV 96-105
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ МОСТІВ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ PDF
O. L. TIUTKIN, I. S. OSTAPENKO 106-112
ЗАСАДИ МЕТОДУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
A. I. YUKHYMENKO, R. V. SAMCHENKO 113-118
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТИ ПОПЕРЕДНЬОГО НАПРУЖЕННЯ ПРИ ПІДСИЛЕННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК КОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF (English)
D. N. SMERDOV, M. O. YASHCHUK 119-125