№ 2 (2012)

Зміст

ДО ПИТАННЯ УРАХУВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОТЯГА ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БАЛОЧНИХ МОСТІВ PDF (Русский)
V. Ye. Artyomov, A. S. Raspopov 5-8
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГІННОЇ БУДОВИ В ПРОЦЕСІ ЗАМІНИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА PDF
A. L. Zakora, S. V. Klyuchnyk, M. I. Velichko, G. O. Linnik, M. P. Ditinenko, D. L. Ivashkevich, O. A. Zabiyaka 9-12
ХІМІЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЦЕМЕНТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ ТА ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ ДЛЯ БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ PDF
V. V. Kovalenko, Yu. L. Zayatc, P. A. Pshinko, S. V. Kovalenko, L. О. Yaryshkina, S. V. Vasilyeva 13-18
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ПІНОСКЛА ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ PDF
А. V. Krasnyuk, А. S. Shcherbak 19-21
ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ РЕГУЛЯРНИХ РАМНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ОДНОПОВЕРХОВИХ БАГАТОПРОГОНОВИХ РАМ PDF (Русский)
V. Kulyabko, D. Yaroshenko 22-30
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ В БУДІВНИЦТВІ PDF (Русский)
N. Netesa, D. Palanchuk 31-35
ЕФЕКТИВНІ СКЛАДИ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ГРАНШЛАКУ ЗАВОДУ імені ПЕТРОВСЬКОГО PDF (Русский)
N. Netesa, D. Palanchuk 36-40
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКОВАНИХ ДОБАВОК НА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ВАЖКИХ БЕТОНІВ PDF
N. А. Nikiforova, V. O. Momot, O. O. Vergun 41-44
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ОБВОДНЕНИХ РОДОВИЩ М’ЯКИХ ПОРІД PDF
N. А. Nikiforova, А. А. Chustov, V. I. Stetsuk 45-49
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ ПОТЯГІВ PDF
V. D. Petrenko, V. P. Kupriy, М. А. Lysnevskyy, А. М. Alhdur 50-55
МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ PDF (Русский)
V. V. Popova 56-60
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ПІДТРИМКИ ЄДНОСТІ МОДЕЛЮЮЧИХ УМОВ PDF
А. N. Pshinko, I. D. Pavlov, А. V. Radkevich, I. А. Arutyunyan 61-66
ЕФЕКТИВНИЙ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ З ВІДХОДІВ СКЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
А. Pshinko, А. Krasnyuk, Е. Gromovа, А. Shcherbak 67-70
МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА СТАДІЇ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА PDF
А. V. Radkevich, Т. V. Tkach 71-75
ВПЛИВ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ НА РОБОТУ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ В КАРКАСІ БУДІВЛІ З ЛСТК PDF
N. Savitsky, О. Zinkevych, А. Zinkevych 76-79
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ШТУЧНИХ СПОРУД PDF (Русский)
B. V. Savchinskiy, V. L. Rikina 80-82
ДО ПИТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РОБОТИ НАПЛАВНИХ МОСТІВ PDF
К. I. Soldatov, U. M. Gorbatyuk, D. O. Kurilchenko 83-91
ТЕМПЕРАТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ НЕРОЗРІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОЛІГОНАЛЬНОГО І КРИВОЛІНІЙНОГО В ПЛАНІ ОБРИСУ PDF (Русский)
V. P. Tarasenko, V. L. Rikina 92-95
РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ТУНЕЛІВ КОЛОВОГО ОКРЕСЛЕННЯ PDF
А. L. Tyutkin, V. А. Miroshnik 96-100
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНЬОГО МІНЕРАЛУ ЦЕОЛІТУ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА СПОРУДИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ PDF
Y. I. Fordzyun, I. I. Lutchko, I. P. Polyujin 101-106
ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ БУДІВНИЦТВА І ВІДНОВЛЕННЯ МОРОЗОСТІЙКИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СПОРУД PDF (Русский)
А. А. Tchub 107-111