№ 11 (2017)

Зміст

ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СЕРЕД НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ PDF
V. A. GALUSHKO, I. V. KOLODYAZHNAYA, K. A. SAVKA, A. S. UVAROVA 4-12
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ТИПУ PDF
V. E. KISTION 13-19
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ ПРИ ЧИСЕЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ТУНЕЛІВ НЕКОЛОВОГО ОКРЕСЛЕННЯ PDF
V. P. KUPRIY, O. L. TIUTKIN, P. YE. ZAKHARCHENKO 20-29
МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
J. LUCHKO, Y. KOVALCHUK, I. KRAVETS 30-41
МОНІТОРИНГ ДЕФОРМАЦІЙ ОПРАВИ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗМЕНШЕННЯ PDF
V. D. PETRENKO, A. L. TIUTKIN, YE. YU. KULAZHENKO, V. I. PETRENKO 42-51
ПРОХОДКА ПОХИЛИХ СТОВБУРІВ ЦИКЛІЧНО-ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ІНГУЛЕЦЬКОМУ ГЗК З ВИКОРИСТАННЯМ БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ PDF (Русский)
V. I. PETRENKO, E. M. SHATAYKIN, V. D. PETRENKO, A. L. TIUTKIN 52-58
ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НЕЗАКРІПЛЕНОЇ ВИРОБКИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ З ОДИНИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
N. K. PETROSIAN, O. L. TIUTKIN 59-66
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ ПРИ СПОРУДЖЕННІ МЕТОДОМ ПОЗДОВЖНЬОГО НАСУВУ PDF
M. M. POPOVICH, P. A. OVCHYNNYKOV, V. I. VERKHOLAZ 67-73
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ PDF
A. V. RADKEVICH, I. A. ARUTYUNYAN, N. A. DANKEVICH 74-80
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ УКОСІВ ЗЕМЛЯНИХ СПОРУД PDF
О. L. TIUTKIN, О. І. DUBINCHIK, V. R. KILDEEV 81-87
ПАРАМЕТРИ ТИПОВИХ МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ ІЗ НАСКРІЗНИМИ ФЕРМАМИ НЕРОЗРІЗНОГО ТИПУ ПІД ШВИДКІСНИЙ РУХ PDF (English)
A. YU. RESHETNOV, V. I. SOLOMKA, P. A. OVCHYNNYKOV 88-101