Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТУ ПОВЗДОВЖНЬОГО ЗГИНУ ВІД ГНУЧКОСТІ СТАЛЕБЕТОННОГО ЕЛЕМЕНТУ Анотація   PDF (Русский)
D. G. Petrenko
 
№ 3 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ПРУЖНИХ ПРОГИНІВ Анотація   PDF
К. І. Soldatov, М. К. Zhurbenko, С. V. Klyuchnik, V. A. Miroshnik
 
№ 7 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ ЗАЛІЗНИЧНОГО МОСТА ЗА ЧАСТОТОЮ (ПЕРІОДУ) ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ Анотація   PDF
К. Soldatov, М. Zhurbenko, V. Miroshnik
 
№ 9 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ МІРИ НАКОПИЧЕННЯ УШКОДЖЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ З УРАХУВАННЯМ КОРОЗІЇ АРМАТУРИ Анотація   PDF (Русский)
O. I. Dubinchik, V. R. Kildeev
 
№ 10 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЇ ПІСЧАНОГО ГРУНТУ Анотація   PDF
А. И. Менейлюк, А. Ф. Петровский, А. A. Борисов, И. Н. Бабий
 
№ 8 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОСІДАННЯ ОСНОВИ БУДІВЕЛЬ ЗА ПОКАЗНИКОМ СТИСКАННЯ ҐРУНТУ Анотація   PDF
YU. L. VYNNYKOV, N. A. KOSTOCHKA, I. V. MIROSHNYCHENKO
 
№ 4 (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ У МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВАХ МОСТІВ Анотація   PDF
J. J. Lutchko, V. V. Kovalchuk
 
№ 4 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ГНУЧКИХ АНКЕРІВ З ВИСАДЖЕНОЮ ГОЛОВКОЮ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗАКЛАДНИХ ВИРОБІВ Анотація   PDF
V. V. Marochka, P. A. Badyul
 
№ 5 (2014) ВИКОРИСТАННЯ СКІНЧЕНО-ЕЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ПОЗДОВЖНІХ РЕБЕР ОРТОТРОПНОЇ ПЛИТИ В ПРОГОНОВІЙ БУДОВІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація   PDF
Pavlo Ovchinnikov, Sergey Kliuchnik
 
№ 9 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДНОГО СКЛЕЮВАННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА МЕХАНІЧНОГО СПОСОБУ КРІПЛЕННЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
V. Galushko, Y. Rolitenko
 
№ 4 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ЭЛЕКТРИЧНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ МОСТІВ ТА ІНШИХ СПОРУД Анотація   PDF (Русский)
Viktor Tarasenko, Vera Rykina
 
№ 4 (2013) ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РУХОМОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ДИНАМІЧНІЙ ПОСТАНОВЦІ Анотація   PDF (English)
V. І. PETRENKO, V. D. PETRENKO, O. L. TJUTKIN
 
№ 2 (2012) ВПЛИВ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ НА РОБОТУ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ В КАРКАСІ БУДІВЛІ З ЛСТК Анотація   PDF
N. Savitsky, О. Zinkevych, А. Zinkevych
 
№ 2 (2012) ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКОВАНИХ ДОБАВОК НА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ВАЖКИХ БЕТОНІВ Анотація   PDF
N. А. Nikiforova, V. O. Momot, O. O. Vergun
 
№ 10 (2016) ВПЛИВ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ БЕТОННИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЮ АРМАТУРОЮ Анотація   PDF
P. M. Koval, О. Ya. Hrymak
 
№ 8 (2015) ВПЛИВ ПОВТОРНОГО СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСІДАННЯ БУРОІН’ЄКЦІЙНОЇ ПАЛІ Анотація   PDF
V. L. SEDIN, Е. М. BIKUS, V. V. KOVBA
 
№ 6 (2014) ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОГО ЗНАКОЗМІННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ Анотація   PDF
V. М. KARPYUK, Е. I. ALBU, D. S. DANILENKO, J. А. SYOMINA
 
№ 1 (2012) ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОРІД РОЗКРИВУ БУРОВУГІЛЬНИХ КАР'ЄРІВ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
N. A. Nikiforova, A. Yu. Dryzhenko, I. L. Safronov, V. I. Stetsyuk
 
№ 6 (2014) ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РЕМОНТІВ МОСТІВ Анотація   PDF
L BODNAR
 
№ 8 (2015) ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ШОВ З ПРУЖНІМ КОМПЕНСАТОРОМ Анотація   PDF (Русский)
К. I. SOLDATOV, S. V. KLUCHNIK
 
№ 3 (2012) ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ Анотація   PDF (Русский)
B. V. Savchinskiy
 
№ 2 (2012) ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ШТУЧНИХ СПОРУД Анотація   PDF (Русский)
B. V. Savchinskiy, V. L. Rikina
 
№ 9 (2016) ДИНАМІЧНИЙ ВПЛИВ ШВИДКІСНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХУ НА РОЗРІЗНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПРОГОНОВІ БУДОВИ Анотація   PDF
О. G. Marinichenko
 
№ 3 (2012) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНОСУ ПРОГОНОВИХ БУДОВ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ Анотація   PDF
А. I. Lantkhouh-Lyashchenko, К. V. Medvedev
 
№ 2 (2012) ДО ПИТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РОБОТИ НАПЛАВНИХ МОСТІВ Анотація   PDF
К. I. Soldatov, U. M. Gorbatyuk, D. O. Kurilchenko
 
26 - 50 з 194 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>