АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ ПРОКАТ КЛАСІВ МІЦНОСТІ С 355-500 ДЛЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ

Автор(и)

  • А G SINEOK Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
  • А М GERASIMENKO Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
  • V D RYABOKON Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
  • К V RYABTSEV Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
  • А А GOTSYLUAK Металургійний комбінат «ІСД Хута Ченстохова»

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40746

Ключові слова:

будівельні металоконструкції, високоміцна економно легована сталь, стійкість проти атмосферної корозії, службові властивості, характеристики міцності та пластичні властивості, холодостійкість, зварюваність, технології зварювання

Анотація

Мета. Застосування для будівництва прогонових споруд мостів прокату підвищеної стійкості проти корозії. Методика. Для досягнення поставленої мети використані методики та нормативні документи прийняті в мостобудування. Результати. У роботі представлені результати дослідження службових характеристик
атмосферостійкої сталі марки 06Г2БДП ТУ У 27.1-05416923-078:2006 класу міцності 355-500. Розглянуті питання технології зварювання стосовно будівництва металоконструкцій мостів. Наукова новизна. Для
виготовлення мостових металоконструкцій рекомендована економнолегована сталь підвищеної стійкості проти корозії марки 06Г2БДП С 355-500. Практична значимість. Робота присвячена актуальній проблемі, що має важливе практичне значення, а саме вибору сталей для відповідальних будівельних металоконструк-
цій та мостів.

Посилання

Ковтуненко, В. А. Характерные повреждения сварных металлических конструкций мостов [Текст] / В. А. Ковтунеко, А. М. Герасименко, А. Г. Синеок, В. А. Задорожный // Автоматиче-

ская сварка. – 2005. – № 10. – С. 29-35.

Конюхов, А. Д. Пролетные строения мостов [Текст] / А. Д. Конюхов, Е. М. Рувинская // Защита металлов. – 2002. – № 1. – С. 89-95.

Конюхов, А. Д. Стальной прокат с улучшенными свойствами для более эффективных мостовых конструкций [Текст] / А. Д. Конюхов //

Сталь. – 2006. – № 1. – С.74-76.

Конюхов, А. Д. Коррозия и надежность железнодорожной техники [Текст] / А. Д. Конюхов. – Москва : Транспорт, 1995. – 174 с.

Ковтуненко, В. А. Высокопрочная экономнолегированная сталь 06Г2Б с σт > 440 МПа для мостостроения [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. Г. Синеок // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2004. – № 69. – С. 106-113.

Ковтуненко, В. А. Выбор стали для ответственных сварных строительных конструкций [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. А. Гоцуляк // Автоматическая сварка. – 2006. – № 11. – С. 32-37.

Ковтуненко, В. А. Стальной прокат повышенной атмосферостойкости для сварных строительных конструкций [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. А. Петрученко,

С. Г. Поляков, А. А. Гоцуляк // Дороги і мости : Зб. наук. праць ДерждорНДІ. – 2007. – Вип. 7. – С. 297-304.

Ковтуненко, В. А. Исследование влияния конструктивно-технологических решений сварных узлов и соединений, а также условий эксплуатации на ресурс мостовых конструкций, разра-

ботка рекомендаций по его продлению [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. Г. Синеок // Проблеми ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. – Киев : ИЭС,

– С. 420-424.

Синєок, О. Г. Впровадження сучасних зварювальних матеріалів та технологій для зварювання прокату підвищеної міцності [Текст] /

О. Г. Синєок, А. М. Герасименко, В. Д. Рябоконь, К. В. Рябцев, К. Ю. Корзін, О. В. Здоренко // Вісник Дніпропетровського національного

університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 33. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту заліз.

трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2010. – С. 245-250.

Синєок, О. Г. Современные технологии сварки при укрупнении и монтаже металлоконструкций арки Подольского мостового перехода в Киеве [Текст] / О. Г. Синєок, А. М. Герасименко, В. Д. Рябоконь, К. В. Рябцев, В. В. Бричак, С. М. Товстий // Збірник наукових праць

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 3. – Дніпропетровськ : Видво ФОП Удовиченко О. М., 2012. – С. 171-174.

Технические условия ТУ У27.1.-05416923-078:2006 «Прокат листовой из коррозионностойкой стали классов прочности 355...500 для мостостроения» с Изменением 1 [Текст].

Технические условия ТУ У 27.1-05416923-085:2006 «Прокат листовой свариваемый из качественной стали классов прочности 355-590 для машиностроения» [Текст].

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-02

Номер

Розділ

Статті