DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40746

АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ ПРОКАТ КЛАСІВ МІЦНОСТІ С 355-500 ДЛЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ

А G SINEOK, А М GERASIMENKO, V D RYABOKON, К V RYABTSEV, А А GOTSYLUAK

Анотація


Мета. Застосування для будівництва прогонових споруд мостів прокату підвищеної стійкості проти корозії. Методика. Для досягнення поставленої мети використані методики та нормативні документи прийняті в мостобудування. Результати. У роботі представлені результати дослідження службових характеристик
атмосферостійкої сталі марки 06Г2БДП ТУ У 27.1-05416923-078:2006 класу міцності 355-500. Розглянуті питання технології зварювання стосовно будівництва металоконструкцій мостів. Наукова новизна. Для
виготовлення мостових металоконструкцій рекомендована економнолегована сталь підвищеної стійкості проти корозії марки 06Г2БДП С 355-500. Практична значимість. Робота присвячена актуальній проблемі, що має важливе практичне значення, а саме вибору сталей для відповідальних будівельних металоконструк-
цій та мостів.

Ключові слова


будівельні металоконструкції; високоміцна економно легована сталь; стійкість проти атмосферної корозії; службові властивості; характеристики міцності та пластичні властивості; холодостійкість; зварюваність; технології зварювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ковтуненко, В. А. Характерные повреждения сварных металлических конструкций мостов [Текст] / В. А. Ковтунеко, А. М. Герасименко, А. Г. Синеок, В. А. Задорожный // Автоматиче-

ская сварка. – 2005. – № 10. – С. 29-35.

Конюхов, А. Д. Пролетные строения мостов [Текст] / А. Д. Конюхов, Е. М. Рувинская // Защита металлов. – 2002. – № 1. – С. 89-95.

Конюхов, А. Д. Стальной прокат с улучшенными свойствами для более эффективных мостовых конструкций [Текст] / А. Д. Конюхов //

Сталь. – 2006. – № 1. – С.74-76.

Конюхов, А. Д. Коррозия и надежность железнодорожной техники [Текст] / А. Д. Конюхов. – Москва : Транспорт, 1995. – 174 с.

Ковтуненко, В. А. Высокопрочная экономнолегированная сталь 06Г2Б с σт > 440 МПа для мостостроения [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. Г. Синеок // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2004. – № 69. – С. 106-113.

Ковтуненко, В. А. Выбор стали для ответственных сварных строительных конструкций [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. А. Гоцуляк // Автоматическая сварка. – 2006. – № 11. – С. 32-37.

Ковтуненко, В. А. Стальной прокат повышенной атмосферостойкости для сварных строительных конструкций [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. А. Петрученко,

С. Г. Поляков, А. А. Гоцуляк // Дороги і мости : Зб. наук. праць ДерждорНДІ. – 2007. – Вип. 7. – С. 297-304.

Ковтуненко, В. А. Исследование влияния конструктивно-технологических решений сварных узлов и соединений, а также условий эксплуатации на ресурс мостовых конструкций, разра-

ботка рекомендаций по его продлению [Текст] / В. А. Ковтуненко, А. М. Герасименко, А. Г. Синеок // Проблеми ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. – Киев : ИЭС,

– С. 420-424.

Синєок, О. Г. Впровадження сучасних зварювальних матеріалів та технологій для зварювання прокату підвищеної міцності [Текст] /

О. Г. Синєок, А. М. Герасименко, В. Д. Рябоконь, К. В. Рябцев, К. Ю. Корзін, О. В. Здоренко // Вісник Дніпропетровського національного

університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 33. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту заліз.

трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2010. – С. 245-250.

Синєок, О. Г. Современные технологии сварки при укрупнении и монтаже металлоконструкций арки Подольского мостового перехода в Киеве [Текст] / О. Г. Синєок, А. М. Герасименко, В. Д. Рябоконь, К. В. Рябцев, В. В. Бричак, С. М. Товстий // Збірник наукових праць

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 3. – Дніпропетровськ : Видво ФОП Удовиченко О. М., 2012. – С. 171-174.

Технические условия ТУ У27.1.-05416923-078:2006 «Прокат листовой из коррозионностойкой стали классов прочности 355...500 для мостостроения» с Изменением 1 [Текст].

Технические условия ТУ У 27.1-05416923-085:2006 «Прокат листовой свариваемый из качественной стали классов прочности 355-590 для машиностроения» [Текст].
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)