ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ВІДХОДІВ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2020/217692

Ключові слова:

комплексне управління, логістичний підхід, потоки будівельних відходів, рециклінг, регенерація, рекуперація

Анотація

Мета. Обґрунтування перспективних напрямів дослідження екологічно – економічної доцільності комплексного управління потоками відходів будівельної галузі, систематизація принципів такого управління, визначення існуючих тенденцій, аналіз підходів та напрямів вирішення проблеми управління відходами будівництва. Методика. Досягнення поставленої мети передбачає системний аналіз проблеми управління потоками відходів в будівельній галузі, який враховує актуальність проблеми, нормативне регулювання, наукові дослідження з цієї проблематики та передбачає створення ефективної моделі комплексного управління. Результати. В дослідженні обґрунтовано, що створення комплексної системи управління потоками відходів будівельної галузі, яка передбачає застосування методів планування, прогнозування та оцінки потоків будівельних відходів, здатна забезпечувати вирішення основних екологічних завдань в будівельній галузі: ефективного поводження з відходами, шляхом створення економічно доцільної, результативної і екологічно безпечної регіональної системи управління відходами. Наукова новизна. Визначені ключові принципи розроблення та функціонування моделі комплексної системи управління потоками відходів будівельної галузі:принцип екологічності всіх процесів в системі; принцип ефективності; принципи логістики; принцип вмотивованості. Практична значимість. Обґрунтування принципів створення моделі комплексного управління потоками будівельних відходів, доцільності застосування логістичного підходу, визначення змісту та структури вхідних інформаційних потоків на підставі системного аналізу та екологічної оцінки, є передумовою науково – методичного та практичного вирішення проблеми управління потоками відходів в будівельній галузі.

Біографії авторів

I. А. ARUTIUNIAN, Запорізький національний університет

Кафедра «Промислове та цивільне будівництво»

А. А. SHUVAEV, Запорізький національний університет

Кафедра «Промислове та цивільне будівництво»

Посилання

REFERENCES

Kumbhar, S., Gupta, A., & Desai, D. (2013). Recycling and reuse of construction and demolition waste for sustainable development. OIDA International Journal of Sustainable Development, 6(7), 83-92. (in English)

Puskás, A., Corbu, O., Szilágyi, H., & Moga, L. M. (2014). Construction waste disposal practices: The recycling and recovery of waste. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 191, 1313-1321. (in English)

Abramova, M. V., & Bachurina, N. D. (2008). Setevaya model upravleniya potokami otkhodov. Vestnik Vostochnoukrainskogo universiteta im. V. Dalya, 3, 121. (in Russian)

Aleksanin, A. V. (2014). Avtomatizatsiya upravleniya otkhodami stroitelnogo proizvodstva. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo, 10, 79-81. (in Russian)

Alimov, A. Kh. (2009). Ispolzovanie vozmozhnostey logistiki v modernizatsii raboty s otkhodami proizvodstva (logistika otkhodov). RISK: resursy, informatsiya, snabzhenie, konkurentsiya, 1, 37-39. (in Russian)

Pavlov, I. D., Poltavets, M. O., & Pavlov, F. I. (2020). Systemne upravlinnia orhanizatsiino-tekhnolohichnoiu nadiinistiu vyrobnychykh protsesiv v budivnytstvi. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka, 17, 53-61. (in Ukrainian)

Kropivnyi, V. M., Medvedieva, O. V., & Kropivna, A. V. (2019). Utylizatsiia ta rekuperatsiia vidkhodiv. Kropyv-nytskyi: Lysenko V. F. (in Ukrainian)

Lialiuk, O. H., Ratushniak, O. H., & Lialiuk, A. O. (2017). Ekolohichnyi menedzhment vidkhodiv budivelnoho vyrobnytstva. Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, 22(1), 94-100. (in Ukrainian)

Radkevych, A. V., Arutiunian, I. A., Dankevych, N. O., & Saikov, D. V. (2017). Determinatsiia kontseptualnykh pidkhodiv shchodo oblihatornosti vprovadzhennia optymizatsiinykh modelei budivelnoho vyrobnytstva dlia vitchyznia-nykh pidriadnykh pidpryiemstv. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka, 12, 78-86. (in Ukrainian)

Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 8 lystopada 2017 r. № 820-r., «Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku». (in Ukrainian)

Sadov, A. V., & Tskhovrebov, E. S. (2011). Puti resheniya problemy obrashcheniya s otkhodami na urovne regiona. Vestnik RAYeN, 11(5), 29-31. (in Russian)

Khrutba, V. O., Vaihanh, H. O., & Kriukovska, L. I. (2015). Vyznachennia pokaznykiv ekolohichnoi bezpeky proektiv vykorystannia vidkhodiv yak dorozhno-budivelnoho materialu. Tekhnologicheskiy audit i rezervy proizvodstva, 4(4), 64-71. (in Ukrainian)

Shevchenko, T. Yu., Barna, M. Yu., & Nazarenko, O. Yu. (2011). Retsyklinh budivelnykh vidkhodiv. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury, 9(162). (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-06

Номер

Розділ

Статті